Socialinis centras

Pal. J. Matulaičio socialinis centras

 

Misija

 

Teikti krikščioniškomis vertybėmis paremtas socialines paslaugas Pal. J. Matulaičio parapijos teritorijoje gyvenantiems sunkumus patiriantiems žmonėms. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras veikia derindamas
profesionalią socialinę pagalbą, bendruomeninę socialinę iniciatyvą bei bendruomenės organizavimą. Šis įvairaus pobūdžio veiklos derinys padeda visapusiškiau spręsti socialines asmenų bei grupių problemas ir užtikrina jų
integraciją į vietinę bendruomenę.

Tikslai

 

Tirti bendruomenės resursus ir tenkinti svarbiausius jos socialinius poreikius, teikiant socialines paslaugas įvairioms bendruomenės tikslinėms grupėms;
Skatinti žmones aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą;

 

Skatinti žmones dalintis savo turimais resursais;
Rūpintis socialinių darbuotojų ir savanorių mokymu, jų asmeniniu tobulėjimu ir dalykinės kompetencijos kėlimu;
Siekti parapijos teritorijoje esančių socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo;
Stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, įtakojant visuomenės pilietinį vystymąsi.

 

Pagrindinės veiklos

 

Dienos centras „Vaikai – vaikams”

 

Teikia socialines ir ugdymo paslaugas skirtingus sunkumus išgyvenantiems 7-11 m. vaikams bei jų šeimoms. Tikslas – sukurti erdvę, kur vaikas gali pasijausti saugus, priimtas, vertingas, mokytis būti su kitais grupėje ir
individualiame santykyje, stiprinti savo mokymosi gebėjimus, patirti vaikystę, draugystę, stiprėti kaip asmuo ir susipažinti su Dievu.

 

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais – penktadieniais 14-18 val.
El. paštas: vaikai.vaikams@gmail.com

 

Programa „Tramplinas”

 

Tramplino programa skirta jaunuoliams (14-18 m.), patiriantiems socialinius ir psichologinius sunkumus mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių ar ieškant darbo. Programos tikslas – padėti jaunam žmogui pažinti save
bei stiprinti asmeninius gebėjimus veikti kasdienybėje.
El. paštas: tramplinas@gmail.com

 

SOFKĖ – darbas gatvėje

 

Socialinis darbas gatvėje – tai pagalba jauniems žmonėms (14-20 m.), kurie didžiąją laiko dalį praleidžia gatvėje. Šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriama darbui Viršuliškių, Pašilaičių bei Žvėryno mikrorajonuose. Jaunų žmonių
konsultavimas ir užimtumas atviroje erdvėje kiekvieną penktadienį 16-19 val., pal. J. Matulaičio socialiniame centre.
El. paštas: sofke.gatve@gmail.com, facebook

 

Atvira Bendruomenė

 

Atvira bendruomenė – tai integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto ir kompleksine negalia bei jų šeimoms. Kartu dirbdami, padėdami vieni kitiems ir draugaudami, kuria kasdienybę, padarydami ją labiau prieinamą, patogią, priimančią ir atvirą. Atviroje bendruomenėje veikia: suaugusių asmenų, turinčių proto negalią, dienos darbinio užimtumo grupės ir laisvalaikio klubas KELIAS vaikams ir jaunimui su proto ir fizine negalia.

El. paštas: atvira.bendruomene@gmail.com
Ir daugiau… Išsamesnė informacija: www.matulaiciosc.lt
Tel.: 8 5 246 1772, 8 616 17473
El. p.: matulaiciosc@gmail.com, matulaitis.biuras@gmail.com