Šeimos pagalbos centras

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

Tikslas

 

Padėti šeimai efektyviai funkcionuoti, stiprinant ryšius tarp šeimos narių, atskleidžiant jų turimus vidinius resursus, mokant juos tinkamai panaudoti, taip didinant šeimos savarankiškumą ir gebėjimą pačiai spręsti iškylančius
sunkumus.

 

Pagrindinės veiklos

 

Pagalba sunkumus patiriančioms šeimos

 

Šeimų tarnyba teikia kompleksinę pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms, derinant skirtingas psichosocialines paslaugas: individualų konsultavimą, darbą grupėse, materialinę pagalbą, šeimos laisvalaikio organizavimą bei
pagalbą ieškant darbo. Ateinančius pas mus stipriname, ieškome būdų, kaip jiems išeiti iš sudėtingų situacijų, padedame rasti vidinius resursus, kurių dėka žmogus gali pats toliau judėti ir tvarkytis.
El. paštas: matulaitis.seimos@gmail.com

 

Tėvų grupė

 

10 susitikimų programa skirta tėvams, kurie siekia gerinti santykių su vaikais kokybę, geriau pažinti save bei suprasti netinkamą vaikų elgesį. Kartu bandome atrasti naujus problemų sprendimo būdus bei ieškome įvairiausių
priemonių, užkertančių kelią dar didesnių sunkumų atsiradimui.
Tel. 8 659 05051, el. paštas: info@matulaiciospc.org

 

Šeškinės vaikų dienos centras

 

Skirtas 6-12 m. vaikams, patiriantiems sunkumų namuose, turintiems mokymosi ar mokyklos lankymo sunkumų, elgesio ir (ar) emocinių problemų. Teikiama pagalba pamokų ruošoje, ugdomi vaikų socialiniai bei buitiniai
įgūdžiai, organizuojamas laisvalaikio užimtumas, materialinė pagalba. Tel.: 8 5 2400590, 8 659 05052, el. paštas: seskines.dc@gmail.com

 

Katalikiškas vaikų darželis

 

Skirtas 2 – 6 m. vaikams, kurių tėvams svarbus katalikiškas ugdymas, pirmenybę teikiant pal. J. Matulaičio parapiją lankančioms šeimoms. El. paštas: dcbiciuliai@gmail.com

 

 

Šeimų klubas „Darna”

 

Tai – vieta ir erdvė mokytis kurti meilės santykius šeimoje ar atgaivinti emocinius dvasinius ryšius tarp sutuoktinių pagal psichoterapeuto ir kunigo Denis Sonet šeimos santykių studijas. Susitikimai vyksta vieną kartą per mėnesį ir tęsiasi trejus metus.
Kontaktinis asmuo: Justė, 8 644 40167, juste.rakauskiene@matulaiciospc.org; www.matulaiciospc.org

„Darnos” klubo įkvėptos šeimų dvasinio ugdymo grupės:

 

„Irkis į gilumą” – renkasi kartą per mėnesį, ketvirtadieniais.
Šv. I. Lojolos grupelė – renkasi kartą per mėnesį, sekmadieniais.
Kontaktinis asmuo: Nijolė, tel.: 8 670 97113

 

Pasiruošimo Santuokos sakramentui kursai

 

Pagal Lietuvos Vyskupų konferencijos patvirtintą programą vyksta 8 užsiėmimai grupėse. Sužadėtiniai apmąsto savo pasirinkimą, gilinasi į santuokos tikslus ir santuokos sakramento esmę, mokosi atpažinti savo jausmus bei spręsti konfliktus.
Kontaktinis asmuo: Justė, 8 644 40167, juste.rakauskiene@matulaiciospc.org; www.matulaiciospc.org