Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui

Melskime, kad Ligonių patepimo sakramentas suteiktų Viešpaties stiprybės tiems, kurie jį priima, ir jų artimiesiems, ir kad jis kiekvienam taptų dar labiau matomu užuojautos ir vilties ženklu.
Šį mėnesį melskimės už sielovadinį rūpestį ligoniais. Ligonių patepimas yra sakramentas, skirtas ne tik tiems, kurie yra prie mirties slenksčio. Ne. Svarbu, kad tai būtų aišku. Kai kunigas prisiartina prie asmens, kad suteiktų jam Ligonių patepimą, tai nebūtinai tam, kad padėtų atsisveikinti su gyvenimu. Taip mąstyti reiškia atsisakyti bet kokios vilties. Tarsi būtų savaime suprantama, jog po kunigo atvyks laidotojai. Prisiminkime, kad ligonių patepimas yra vienas iš vadinamųjų gydymo, atgaivinimo sakramentų, išgydančių dvasią. Kai asmuo sunkiai serga, suteikti Ligonių patepimą yra patartina. Kai įžengiama į senyvą amžių, gauti Ligonių patepimą yra gera.