Pamaldų laikas

Šv. Mišios lietuvių kalba

 

Sekmadieniais: 9.30; 10.30 (šv. Mišios vaikams tik mokslo metais); 12.00 ir 18.30 (šv. Mišios jaunimui).
Šiokiadieniais: 9.00 ir 18.30
Šeštadieniais: 10.00 ir 18.30

 

Šv. Mišios lenkų kalba:

 

Sekmadieniais: 8.00; 14.00 ir 17.00 (šv. Mišios vaikams ir jaunimui tik mokslo metais).
Šiokiadieniais: 17.00
Šeštadieniais: 9.00 ir 17.00

 

Švč. Sakramento Adoracija

 

Šiokiadieniais 9.45-12.00 val.
Ketvirtadieniais 9.45-12.00 val. ir 17.30-18.30 val.
Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 9.30-18.30 val.

 

Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį po ryto šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Mergelės Marijos garbei.

 

Gavėnios penktadieniais po vakarinių šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.
„Graudūs verksmai” giedami Gavėnios sekmadieniais pusvalandį prieš sumą:
lietuvių k.–11.30 val., lenkų k.–13.30 val.

 

Gegužės mėnesį gegužinės pamaldos

 

sekmadieniais: lietuvių k.–po 12.00 val. šv. Mišių, lenkų k.–po 14.00 val. šv. Mišių.
šiokiadieniais: lietuvių k.–po 18.30 val. šv. Mišių, lenkų k.–po 17.00 val. šv. Mišių.

 

Birželio mėnesį birželinės pamaldos

 

sekmadieniais: lietuvių k.–po 12.00 val. šv. Mišių, lenkų k.–po 14.00 val. šv. Mišių.
šiokiadieniais: lietuvių k.–po 18.30 val. šv. Mišių, lenkų k.–po 17.00 val. šv. Mišių.

 

Spalio mėnesį rožinio malda

 

sekmadieniais: lietuvių k.–11.30 val., lenkų k.–13.30 val.
šiokiadieniais: lietuvių k.–18.00 val., lenkų k.–16.30 val.