Pamaldų laikas

Šv. Mišios lietuvių kalba

Sekmadieniais: 9.30; 10.30 (šv. Mišios vaikams nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.); 12.00; 18.30 (šv. Mišios jaunimui)
Šeštadieniais: 10.00 ir 18.30
Šiokiadieniais: 9.00 ir 18.30

 

Šv. Mišios lenkų kalba

Sekmadieniais: 8.00; 14.00
Šeštadieniais: 9.00 ir 17.00
Šiokiadieniais: 17.00

 

Švč. Sakramento Adoracija

Šiokiadieniais: 9.45 – 11.00 val.
Ketvirtadieniais: 17.45 – 18.30 val.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį 9.45 – 20.00 val. Po šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį po ryto šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Mergelės Marijos garbei.

 

Gavėnia

Gavėnios penktadieniais prieš vakarines šv. Mišias lietuvių k. – 18.00 val., lenkų k. – 16.30 val. einamas Kryžiaus kelias.
“Graudūs verksmai” giedami Gavėnios sekmadieniais pusvalandį prieš sumą: lietuvių k. – 11.30 val., lenkų k. – 13.30 val.

 

Gegužės mėnesį gegužinės pamaldos

Sekmadieniais: lietuvių k. – po 12.00 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 14.00 val. šv. Mišių
Šiokiadieniais ir šeštadieniais: lietuvių k. – po 18.30 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 17.00 val. šv. Mišių

 

Birželio mėnesį birželinės pamaldos

Sekmadieniais: lietuvių k. – po 12.00 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 14.00 val. šv. Mišių
Šiokiadieniais ir šeštadieniais: lietuvių k. – po 18.30 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 17.00 val. šv. Mišių

 

Spalio mėnesį rožinio malda

Sekmadieniais: lietuvių k. – 11.30 val., lenkų k. – 13.30 val.
Šiokiadieniais: lietuvių k. – 18.00 val., lenkų k. – 16.30 val.

 

Atgailos ir Susitaikinimo sakramentas

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš kiekvienas šv. Mišias.