Naujienos

Prašome kiekvieną dieną melstis taikos intencija. Tai gali būti kasdienė Švč. Sakramento adoracija, Šv. Mišios, Rožinio malda. Taip pat kviečiame paremti finansiškai. Norimą sumą galite pervesti Ukrainos Caritui per Lietuvos Carito sąskaitą (Lietuvos Caritas, Įmonės kodas:192066334, Banko sąskaitos Nr.: LT027300010137182270, AB bankas Swedbank, mokėjimo paskirtyje...

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui Melskime, kad Ligonių patepimo sakramentas suteiktų Viešpaties stiprybės tiems, kurie jį priima, ir jų artimiesiems, ir kad jis kiekvienam taptų dar labiau matomu užuojautos ir vilties ženklu. Šį mėnesį melskimės už sielovadinį rūpestį ligoniais. Ligonių patepimas yra sakramentas, skirtas ne tik tiems,...

Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais  9.45-11.00 val., ketvirtadieniais 17.45-18.30 ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais 9.45-20.00 Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia pasiliko dėl tavęs"; „šitaip nusižemino iš meilės tau“. Kontempliuodama tokią meilę, tikinti širdis lieka...

Birželio 30 d. savo pastoracinę tarnystę mūsų parapijoje pradėjo kun. Darius Graževič, arkivyskupo paskirtas vikaro pareigoms. ...