Naujienos

Džiaugiamės, kad Vilniaus arkivyskupijos CARITAS "Artumo" programa, veikianti ir Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje, šiemet yra nominuota "Lietuvos galia" apdovanojimuose. Pal. J. Matulaičio parapijoje dar pakankamai šviežiai veikiančioje "Artumo" programoje savanoriauja 5 savanoriai, o per šiuos metus pagalbos sulaukė 7 asmenys. Koordinatorius Audrius 8-679-95786 https://www.lietuvosgalia.lt/iniciatyva/artumo-programa/ „Lietuvos galia“ - Lietuvos...

Tėvelių, kurių vaikučiai ruošiasi Pirmajai Komunijai ir lanko užsiėmimus rusų k. pas katechetą Sergejų, susirinkimas - katechezė vyks sausio 18 d., antradienį, 19.30 val. parapijos salėje. Tėvelių, kurių vaikučiai ruošiasi Pirmajai Komunijai ir lanko užsiėmimus ketvirtadieniais ir penktadieniais lietuvių k. pas katechetę Jolantą, susirinkimas...

Popiežiaus Pranciškaus intencija sausio mėnesiui: Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones, kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės. Kaip gali būti, kad tiek daug religinių mažumų šiandien patiria diskriminaciją ar persekiojimą? Kodėl leidžiame, kad šiais...

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių (Tobulintis ir tobulinti kitus / Maldos gyvenimas / Rūpestis vargšais / Visada klusnus Dievui / Kitokio negu aš priėmimas / Pamaldumas...

Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais 9.45-11.00 val. Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia pasiliko dėl tavęs"; „šitaip nusižemino iš meilės tau“. Kontempliuodama tokią meilę, tikinti širdis lieka tarsi žaibo trenkta, kupina nuostabos ir trokšta...

Sausio 18-25 d. kviečiame dalyvauti maldų už krikščionių vienybę aštuondienyje. Sausio 23 d., sekmadienį, minėsime Dievo Žodžio sekmadienį. Sausio 27-30 dienomis švęsime mūsų parapijos titulinius atlaidus. ...