Naujienos

Mielos Šeimos, jau – 11-tus metus kviečiame į Pal. J. Matulaičio parapijos šeimų stovyklą 2021 m. liepos 19 -25 d., kurios tema: „Šv. Juozapas (tėvas, šeimos gynėjas, sutuoktinis, darbininkas) XXI amžiuje“. Ir šias metais daug klaustukų dėl stovyklos buvo ir tebėra dėl Lietuvoje besitęsiančio karantino, tad...

Nuo balandžio 18 dienos šv. Mišios aukojamos kasdien įprasta tvarka tos dienos intencijomis   Šv. Mišios lietuvių kalba Sekmadieniais: 9.30; 10.30 - šv. Mišios vaikams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.; 12.00; 18.30 - šv. Mišios jaunimui Šeštadieniais: 10.00 ir 18.30 Šiokiadieniais: 9.00 ir 18.30   Šv. Mišios lenkų kalba Sekmadieniais:...

Šiuos metus popiežius Pranciškus yra paskelbęs šv. Juozapo – Bažnyčios globėjo metais, kurie tęsis iki 2021 m. gruodžio 8 d. Pasak Pranciškaus, šv. Juozapas šiandien ypatingai aktualus mums duodamu atvirumo kitiems, svetingumo pavyzdžiu. Juozapas yra „priimantis tėvas“ pirmiausiai dėl to, kad be jokių išankstinių sąlygų priėmė...

Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: Melskimės už jaunus žmones, kurie rengiasi santuokai krikščionių bendruomenės remiami: tegul jie auga meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs. Šiandien dažnai girdime kalbant, kad jaunimas nenori tuoktis, nes gyvename sunkiais laikais. Santuoka – tai dalijimasis gyvenimu. Čia glūdi jos grožis. Bendro gyvenimo kelionėje...

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių (Tobulintis ir tobulinti kitus / Maldos gyvenimas / Rūpestis vargšais / Visada klusnus Dievui / Kitokio negu aš priėmimas / Pamaldumas...

Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais 9.45-12.00 val. Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia pasiliko dėl tavęs‘; „šitaip nusižemino iš meilės tau“. Kontempliuodama tokią meilę, tikinti širdis lieka tarsi žaibo trenkta, kupina nuostabos ir trokšta...

Birželio 14 d., pirmadienis, Gedulo ir vilties diena, Pal. Teofiliaus Matulionio - vyskupo ir kankinio - minėjimas. Šv. Mišios įprasta tvarka. Birželio mėnesį kviečiame dalyvauti pamaldose kreipiantis į Švč. Jėzaus Širdį. Birželinės pamaldos vyks kasdien po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais - po 12.00...