Naujienos

Šv. Juozapatas Kuncevičius Šv. Juozapatas (Jonas Kuncevičius) gimė 1580 m. dabartinės Ukrainos teritorijoje (Voluinės Volodymyre), stačiatikių šeimoje. Nuo trylikos metų gyveno, dirbo ir mokėsi Vilniuje. 1604 m. perėjęs į Rytų apeigų katalikų (unitų) Bažnyčią įstojo į Švč. Trejybės vienuolyną Vilniuje, jam buvo suteiktas Juozapato vardas. Buvo...

Prašome kiekvieną dieną melstis taikos intencija. Tai gali būti kasdienė Švč. Sakramento adoracija, Šv. Mišios, rožinio malda. Taip pat kviečiame paremti finansiškai. Norimą sumą galite pervesti Ukrainos Caritui per Lietuvos Carito sąskaitą (Lietuvos Caritas, Įmonės kodas:192066334, Banko sąskaitos Nr.: LT027300010137182270, AB bankas Swedbank, mokėjimo paskirtyje...

Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos visada turėtų žmonių, norinčių įsipareigoti bendrajam gėriui, ir ieškotų vis naujų bendradarbiavimo būdų tarptautiniu lygmeniu. Pasauliui reikia savanorių ir organizacijų, įsipareigojančių siekti bendrojo gėrio. Deja, šiandien dažnai norima išbraukti žodį „įsipareigojimas“. Pasauliui reikia savanorių, kurie būtų...

Gruodžio 1 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija, po 18.30 val. Šv. Mišių - šlovinimas. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais  9.45-11.00 val., ketvirtadieniais 17.45-18.30 ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais 9.45-20.00 Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija...

Prašome kiekvieną dieną melstis už karo pabaigą ir taiką Ukrainoje. Lapkričio 27 d., pirmadienį, minėsime Pal. Jurgį Matulaitį. Kviečiame kartu 17.45 val. melstis ir apmąstyti Maldos kelią. Gruodžio 1 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija, po 18.30 val. Šv. Mišių...