Naujienos

Artėjant mūsų parapijos globėjo - Pal. Jurgio Matulaičio iškilmei (sausio 27 d.) - kviečiame melstis maldų devyndienį į palaimintąjį arkivyskupą Jurgį. Sausio 27-ąją bažnyčia asmeninei tikinčiųjų maldai bus atvira 10:00-11:00 val. ir 15:00-16:00 val. Šv. Mišios bus tiesiogiai transliuojamos 12 val. lietuvių k., 14 val. lenkų k....

"Šiuo ypatingu laiku, kai Maldų už krikščionių vienybę savaitės metu negalime susitikti ir drauge melstis su savo broliais krikščionimis, kviečiame sausio 18-25 dienomis jungtis dvasios ir maldos vienybėje už tai, kad krikščionys taptų viena Kristuje. Nuo sausio 18 dienos Ekumeninės maldos savaitei skirti vaizdo įrašai iš...

Šventojo Tėvo intencija sausio mėnesiui: Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems....

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių (Tobulintis ir tobulinti kitus / Maldos gyvenimas / Rūpestis vargšais / Visada klusnus Dievui / Kitokio negu aš priėmimas / Pamaldumas...

Nuo 2020-12-16 iki 2021-01-31 yra sustabdomos viešos pamaldos bažnyčioje! Kunigai kasdien aukoja šv. Mišias užrašytomis tos dienos intencijomis be tikinčiųjų dalyvavimo. Tik laidotuvių šv. Mišiose gali dalyvauti patys artimiausi šeimos nariai. Visus tikinčiuosius raginame melstis savo namuose ir įsijungti tiesiogiai transliuojamas šv. Mišias per televiziją, radiją...

Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia pasiliko dėl tavęs‘; „šitaip nusižemino iš meilės tau“. Kontempliuodama tokią meilę, tikinti širdis lieka tarsi žaibo trenkta, kupina nuostabos ir trokšta savo ruožtu atsidėkoti visišku atsidavimu Viešpačiui. „Aš...

Sausio 18 d. pradedamas maldų už krikščionių vienybę aštuondienis (iki sausio 25 d.). Ateinantis sekmadienis (sausio 24 d.) - Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti dėmesį Šventajam Raštui, kad jis būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių...