Naujienos

Prašome kiekvieną dieną melstis taikos intencija. Tai gali būti kasdienė Švč. Sakramento adoracija, Šv. Mišios, rožinio malda. Taip pat kviečiame paremti finansiškai. Auką galite palikti mūsų bažnyčioje įrengtoje aukų dėžutėje „Pagalba Ukrainos žmonėms“. Norimą sumą galite pervesti Ukrainos Caritui per Lietuvos Carito sąskaitą (Lietuvos Caritas,...

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui Melskimės, kad smulkieji ir vidutiniai verslininkai, kuriuos labai paveikė ekonominė ir socialinė krizė, rastų reikiamų priemonių tęsti savo veiklą ir tarnauti bendruomenėms, kuriose jie gyvena. Dėl pandemijos ir karų pasaulis susiduria su sunkia socialine ir ekonomine krize. Mes to dar gerai nesuvokiame!...

Rugpjūčio 27 d., šeštadienį, 17.45 val. kviečiame kartu eiti Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos keliu aplink bažnyčią. Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių: Tobulintis ir tobulinti kitus /...

Rugpjūčio 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija. Kreipsimės į Švč. Jėzaus Širdį melsdami taikos visam pasauliui. Kviečiame ateiti pas Viešpatį Jėzų. Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais 9.45 - 11.00 val. Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus...

Rugpjūčio 9 d., antradienį, Šv. Kryžiaus Teresės Benediktos  - mergelės ir kankinės, Europos globėjos šventė. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Rugpjūčio 10 d., trečiadienį, Šv. Lauryno - diakono ir kankinio šventė. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Rugpjūčio 11 d., ketvirtadienį, minėdami 30 d. po mirties...