Naujienos

Prašome kiekvieną dieną melstis taikos intencija. Tai gali būti kasdienė Švč. Sakramento adoracija, Šv. Mišios, rožinio malda. Taip pat kviečiame paremti finansiškai. Auką galite palikti mūsų bažnyčioje įrengtoje aukų dėžutėje „Pagalba Ukrainos žmonėms“. Norimą sumą galite pervesti Ukrainos Caritui per Lietuvos Carito sąskaitą (Lietuvos Caritas,...

Melskimės už krikščionių šeimas visame pasaulyje, už kiekvieną šeimą ir už visas šeimas, kad jos kasdien dalytųsi meile ir liudytų šventumą.   Šeima – tai vieta, kur mokomės gyventi kartu: gyventi su jaunais ir senais. Būdami kartu, jauni, seni, suaugusieji, vaikai, būdami vieningi ir nepaisydami skirtumų evangelizuojame...

Birželio 27 d., pirmadienį, 17.45 val. kviečiame kartu eiti Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos keliu aplink bažnyčią. Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių: Tobulintis ir tobulinti kitus /...

Liepos 1 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija. Kreipsimės į Švč. Jėzaus Širdį melsdami taikos visam pasauliui. Kviečiame ateiti pas Viešpatį Jėzų. Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais 9.45 - 11.00 val. Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus...

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyksta kasdien po vakarinių Šv. Mišių. Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvaujantiems šiose pamaldose. Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. sekmadieniais nebebus aukojamos šv. Mišios 10.30 val. ir 17.00 val. Šiokiadieniais nuo pirmadienio iki penktadienio...