Naujienos

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių (Tobulintis ir tobulinti kitus / Maldos gyvenimas / Rūpestis vargšais / Visada klusnus Dievui / Kitokio negu aš priėmimas / Pamaldumas...

Kalėdaičiai bus šventinami pirmąjį advento sekmadienį - lapkričio 29 d.  Nuo šios datos kiekvieną dieną jų bus galima įsigyti bažnyčios zakristijoje. ...

Šv. Mišios aukojamos kasdien įprastu laiku. Į bažnyčią tikintieji įleidžiami tik taisyklingai dėvintys veido kaukes. Prašom įėjus dezinfekuoti rankas. Bažnyčioje ir lauke išlaikyti ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp asmenų. Asmenų grupė ar šeima ne didesnė kaip 5 asmenys. Jaučiantys simptomus, būdingus peršalimo...

Kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį nuo 9.30 iki 18.30 val. Kiekvieną ketvirtadienį pasibaigus 17.00 val. šv. Mišioms iki 18.30 val. Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei. Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį po ryto šv. Mišių lenkų ir lietuvių...

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus ir visų seminaristų vardu nuoširdžiai dėkojame už jūsų dvasinę ir materialinę paramą bei visas aukas, skirtas seminarijos išlaikymui. Lapkričio 27 d., penktadienį, 17.45 val. prisimindami mūsų parapijos globėją Pal. Jurgį Matulaitį, apmąstysime Jo maldos kelią. Išgyvendami karantino laikotarpį...