Naujienos

Nuo balandžio 18 dienos šv. Mišios aukojamos kasdien įprasta tvarka tos dienos intencijomis. Šv. Mišių intencijas galite užrašyti zakristijoje, kunigas budi kasdien 10.00-18.30 val.   Šv. Mišios lietuvių kalba: Sekmadieniais: 9.30; 10.30 (šv. Mišios vaikams tik mokslo metais); 12.00 (transliacija internetu: https://www.facebook.com/VilniausMatulaicioParapija/) ir 18.30 (šv. Mišios jaunimui). Šeštadieniais: 10.00...

Kviečiame skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio, nepatiriant papildomų išlaidų, ir prisidėti prie Bažnyčios išlaikymo (iki š. m. gegužės 3 d.). Galite užeiti į zakristiją ir užpildyti Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį arba: 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS). 2. Pasirinkite formą pildymui FR0512 versija 4. 3. Formoje...

Šiuos metus popiežius Pranciškus yra paskelbęs šv. Juozapo – Bažnyčios globėjo metais, kurie tęsis iki 2021 m. gruodžio 8 d. Pasak Pranciškaus, šv. Juozapas šiandien ypatingai aktualus mums duodamu atvirumo kitiems, svetingumo pavyzdžiu. Juozapas yra „priimantis tėvas“ pirmiausiai dėl to, kad be jokių išankstinių sąlygų priėmė...

Šventojo Tėvo intencija balandžio mėnesiui: Melskimės už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose. Galvoju apie kovą su skurdu, nelygybe, darbo, žemės ir būsto trūkumu, socialinių ir darbo teisių pažeidimais. Juk labai dažnai pagrindinės žmogaus teisės...

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių (Tobulintis ir tobulinti kitus / Maldos gyvenimas / Rūpestis vargšais / Visada klusnus Dievui / Kitokio negu aš priėmimas / Pamaldumas...

Nuo balandžio 18 d. šv. Mišiose gali dalyvauti visi tikintieji. Prašome laikytis saugaus 2 m. atstumo, dėvėti apsaugines veido kaukes, nepamiršti plauti ir dezinfekuoti rankų, o jaučiant ligos simptomus - pasilikti namuose. Šv. Mišios aukojamos: Sekmadieniais: 8.00 (PL), 9.30 (LT), 10.30 (LT), 12.00 (LT), 14.00...