Naujienos

"Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventumo ir visuotinio solidarumo viršūnė." (popiežius Jonas Paulius II, 1980 m.). "Šiųmetė tema - "Štai aš - siųsk mane!" (Iz 6,8). Ja pabrėžiama, kad šiemet...

Kviečiame bažnyčios zakristijoje užrašyti intencijas už mirusiuosius Vėlinių aštuondieniui. Vėlinių aštuondienio šv. Mišios: Lapkričio 1 d., sekmadienį, 17.00 (PL), 18.30 (LT) Lapkričio 2 d., pirmadienį, 17.00 (PL), 18.30 (LT) Lapkričio 3 d., antradienį, 17.00 (PL), 18.30 (LT) Lapkričio 4 d., trečiadienį, 17.00 (PL), 18.30 (LT) Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 17.00...

Švč. Sakramento adoracija Kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį nuo 9.30 iki 18.30 val. Kiekvieną ketvirtadienį pasibaigus 17.00 val. šv. Mišioms iki 18.30 val. Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei. Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį po ryto šv. Mišių lenkų...

Spalio mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Kviečiame kasdien kalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bus kalbamas kasdien pusvalandį prieš vakarines Šv. Mišias, sekmadieniais prieš Sumos Mišias. Drauge kalbant Rožinį bažnyčioje ar namuose galima pelnyti atlaidus....

Dėkojame visiems, kurie dalyvavote "Maisto Bankas" organizuotoje akcijoje ir paaukojote maisto produktų sunkiai gyvenantiems žmonėms. Nuoširdžiai dėkojame Gintautui Katuliui ir visai jo šeimai už nuostabią dovaną mūsų parapijai. Turime fortepijoną, kuris jau atgabentas į parapijos salę. Tikimės, kad vėliau tikrai galėsime pasidžiaugti iš jo...