Naujienos

Advento metu kviečiame dalyvauti kasmetinėje CARITAS akcijoje "Gerumas mus vienija". Zakristijoje įsigydami CARITAS pagamintų žvakelių, padėsite labiausiai vargstantiems žmonėms. ...

Lapkričio 27 d.  mūsų parapijoje vyko pastoracinės tarybos rinkimai. Už kandidatus iš viso buvo atiduoti 2693 balsai. Eil. Nr. Kandidato pavardė, vardas Balsai Procentai 1. Antonevič Jaroslav 275 10,2 2. Bivainienė Galina 39 1,4 3. Borodko Sabina 99 3,7 4. Čiurlytė Rima 186 6,9 5. Dževečka Žilvinas 103 3,8 6. Genys Algimantas 83 3,1 7. Gurova Tatjana 71 2,6 8. Jakutis Artūras 91 3,4 9. Jurkšaitis Tomas 89 3,3 10. Kostiukevič Patrycija 146 5,4 11. Kukuraitis Linas 373 13,9 12. Kurapkaitis Tomas 135 5,0 13. Macijevska Marija 148 5,5 14. Mečkovska Jadvyga 162 6,0 15. Mečkovskij Raimond 119 4,4 16. Montvydaitė Aušra 133 4,9 17. Moroz Dominik 155 5,8 18. Sinkevičiūtė Snieguolė 65 2,4 19. Urbanovič Agnieška 152 5,6 20. Valujevičius Raimondas 69 2,6 Iš viso: 2693 100 Daugiau negu 5 procentus...

Prašome kiekvieną dieną melstis taikos intencija. Tai gali būti kasdienė Švč. Sakramento adoracija, Šv. Mišios, rožinio malda. Taip pat kviečiame paremti finansiškai. Auką galite palikti mūsų bažnyčioje įrengtoje aukų dėžutėje „Pagalba Ukrainos žmonėms“. Norimą sumą galite pervesti Ukrainos Caritui per Lietuvos Carito sąskaitą (Lietuvos Caritas,...

Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui: Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos visada turėtų žmonių, norinčių įsipareigoti bendrajam gėriui, ir ieškotų vis naujų bendradarbiavimo būdų tarptautiniu lygmeniu. Pasauliui reikia savanorių ir organizacijų, įsipareigojančių siekti bendrojo gėrio. Deja, šiandien dažnai norima išbraukti žodį „įsipareigojimas“. Pasauliui reikia savanorių, kurie...

Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais 9.45 - 11.00 val. Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia pasiliko dėl tavęs"; „šitaip nusižemino iš meilės tau“. Kontempliuodama tokią meilę, tikinti širdis lieka tarsi žaibo trenkta, kupina nuostabos...

Gruodžio 6 d., antradienį, minėsime Šv. Mikalojų - vyskupą ir antrąjį Vilniaus arkivyskupijos globėją. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmes. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Gruodžio 11 d., sekmadienį, aukos bus renkamos CARITAS tarnystėms paremti. Lapkričio...