Kontaktai

Atsiprašome, internetinė dokumentų pildymo forma laikinai neveikia. Prašom kreiptis el. paštu: matulaitis.vilnius@gmail.com

 

 

Darbo laikas

 

Kunigas zakristijoje budi

šiokiadieniais: 10.00-11.00, 16.00-18.30
šeštadieniais: 10.00-11.00, 16.00-18.30
sekmadieniais 7.30-15.00

Raštinė dirba šiokiadieniais: 9.00-13.00, 14.00-16.00

 

Kontaktinė informacija

 

Zakristijos/raštinės telefonas: (8-5) 2461 780; 8 655 90171
El. paštas: matulaitis.vilnius@gmail.com

 

Bažnyčios adresas

 

J. Matulaičio a. 3, LT–05111 Vilnius, Lietuva

 

Papildoma informacija

 

Juridinio asmens kodas: 191 310 472
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT35 7044 0600 0169 7356

AB SEB bankas, Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
Banko SWIFT kodas CBVILT2X

  Asmens, kuriam užsakomas dokumentas, vardas ir pavardė*

  Sužadėtinio (sužadėtinės) vardas, pavardė

  Bažnyčios, kurioje bus laiminama santuoka, pavadinimas

  Pilna gimimo data*

  Dabartinė gyvenamoji vieta (faktinis adresas): gatvė, namo nr., buto nr., miestas*

  Norimo užsakyti dokumento tipas (pasirinkti vieną iš trijų)*:
  1. Krikšto liudijimas,2. Pažyma apie suteiktą sutvirtinimo sakramentą,3. Leidimas tuoktis už parapijos ribų.

  Kontaktiniai duomenys:


  *Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje taisyklėse nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus duomenis ir duomenų subjekto teisėmis. Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami dokumentų ruošimui ir su tuo susijusiai veiklai vykdyti.