Dvasininkai

Justinas Aleknavičius – klebonas kunigas, teologijos lic., tel. 8 612 51778

Kęstutis Dailydė – rezidentas kunigas, teol. m. dr., el. paštas: k_dailyde@yahoo.com

Darius Graževič  – vikaras kunigas

Stanislav Valiukevič – vikaras kunigas, teol. m. mgr., vadyb. mgr.

Arūnas Kalpakovas – diakonas