Dvasininkai

Justinas Aleknavičius – klebonas kunigas, teologijos lic., tel. 8 612 51778

Andrius Bakstys – vikaras kunigas, relig. m. mgr.

Albert Bortiak – vikaras kunigas

Kęstutis Dailydė – rezidentas kunigas, teol. m. dr., el. paštas: k_dailyde@yahoo.com

Ronald Kuzmickas – vikaras kunigas

Arūnas Kalpakovas – diakonas