Uncategorized

Prašome kiekvieną dieną melstis taikos intencija. Tai gali būti kasdienė Švč. Sakramento adoracija, Šv. Mišios, rožinio malda. Taip pat kviečiame paremti finansiškai. Auką galite palikti mūsų bažnyčioje įrengtoje aukų dėžutėje „Pagalba Ukrainos žmonėms“. Norimą sumą galite pervesti Ukrainos Caritui per Lietuvos Carito sąskaitą (Lietuvos Caritas,...

SINODO SIEKIS IR TIKSLAI „Sinodo tikslas – kaip visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus“ (Vademecumas, 1.3). Vyskupų...

Popiežius prašo melstis už jaunimą   Sekmadienį popiežius paprašė šį, liaudies pamaldumo tradicijoje Marijai skirtą, gegužės mėnesį melstis už taiką. Tačiau skelbiama ir anksčiau su Pasauliniu popiežiaus maldos tinku suderinta gegužės mėnesio maldos intencija – už tikintį jaunimą. Kai kalbu apie šeimą, pirmiausia galvoju apie jaunimą. Kai galvoju...

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių: Tobulintis ir tobulinti kitus / Maldos gyvenimas / Rūpestis vargšais / Visada klusnus Dievui / Kitokio negu aš priėmimas / Pamaldumas...

Penktadienį, gegužės 6 d., pirmąjį mėnesio penktadienį visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija. Adoruojame tyloje. Po vakarinių šv. Mišių jaunimas šlovins Viešpatį. Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais 9.45-11.00 val. Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia...

Gegužės mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelei Marijai. Kviečiame dalyvauti gegužinėse pamaldose: šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakarinių Šv. Mišių, sekmadieniais - po Sumos Mišių. Gegužės 29 d., sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių į sinodinį susitikimą kviečiame parapijos verslininkus, vykdančius bet kokį verslą parapijiečius, susitikti...