Author: matulaitis

Labas savanori, kiek daugiau nei prieš mėnesį pradėjau dirbti VA CARITAS Motinos ir vaiko namuose, Odminių g. 12, savanorių koordinatore. Šiuo metu labai ieškom savanorių budėjimui savaitgaliais ir naktimis. Ypatingai didelė pagalba mūsų namučiams yra ir vienkartinis pabandymas. Jeigu pajutote, kad kvietimas Jums, skambinkite ar rašykite, papasakosiu...

VA Caritas žvakelių dirbtuvės kviečia savanoriauti! Šiais metais norėdami pasiruošti ,,Gerumas mus vienija“ akcijai žvakeles pradedame gaminti jau dabar. Tam, kad judėtumėme ramiai ir užtikrintai mums reikalingi 2-3 savanoriai per dieną, kurie galėtų ateiti padėti ruošti žvakutes. Po rudens akcijos Žvakelių dirbtuvėlės atpažino parapijų savanorius, kaip labai...

Nuo balandžio 18 dienos šv. Mišios aukojamos kasdien įprasta tvarka tos dienos intencijomis. Šv. Mišių intencijas galite užrašyti zakristijoje, kunigas budi kasdien 10.00-18.30 val.   Šv. Mišios lietuvių kalba: Sekmadieniais: 9.30; 10.30 (šv. Mišios vaikams tik mokslo metais); 12.00 (transliacija internetu: https://www.facebook.com/VilniausMatulaicioParapija/) ir 18.30 (šv. Mišios jaunimui). Šeštadieniais: 10.00...

Šiuos metus popiežius Pranciškus yra paskelbęs šv. Juozapo – Bažnyčios globėjo metais, kurie tęsis iki 2021 m. gruodžio 8 d. Pasak Pranciškaus, šv. Juozapas šiandien ypatingai aktualus mums duodamu atvirumo kitiems, svetingumo pavyzdžiu. Juozapas yra „priimantis tėvas“ pirmiausiai dėl to, kad be jokių išankstinių sąlygų priėmė...

Šventojo Tėvo intencija gegužės mėnesiui: Melskimės, kad atsakingieji už finansus bendradarbiautų su vyriausybėmis reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jos pavojų. ...

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos kelias sukurtas minint Lietuvos valstybės ir Tėvo Jurgio skyrimo Vilniaus vyskupu 100-ąsias metines. Kelyje aplink bažnyčią yra 10 maldos stotelių (Tobulintis ir tobulinti kitus / Maldos gyvenimas / Rūpestis vargšais / Visada klusnus Dievui / Kitokio negu aš priėmimas / Pamaldumas...

Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais 9.45-12.00 val. Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia pasiliko dėl tavęs‘; „šitaip nusižemino iš meilės tau“. Kontempliuodama tokią meilę, tikinti širdis lieka tarsi žaibo trenkta, kupina nuostabos ir trokšta...

Šiandien - Motinos diena. Meldžiamės už gyvas motinas. Dalyvaujančioms šv. Mišiose bus teikiamas palaiminimas. Už mirusias motinas melsimės pirmadienį, gegužės 3 d. Šv. Mišias sudėtinėmis intencijomis galima užrašyti zakristijoje. Gegužės mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelei Marijai. Kviečiame kasdien po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po...