Adoracija

Adoracija

Švč. Sakramento adoracija vyksta šiokiadieniais  9.45-11.00 val., ketvirtadieniais 17.45-18.30 ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais 9.45-20.00

Apmąstydamas Jėzaus Kristaus atsidavimą Eucharistijoje šventasis Chosemarija (Chosemarija Eskriva organizacijos „Opus Dei“ įsteigėjas) dažnai kartodavo: „Jis čia pasiliko dėl tavęs”; „šitaip nusižemino iš meilės tau“. Kontempliuodama tokią meilę, tikinti širdis lieka tarsi žaibo trenkta, kupina nuostabos ir trokšta savo ruožtu atsidėkoti visišku atsidavimu Viešpačiui. „Aš apstulbau priešais meilės slėpinį“. Puoselėkime šį jausmą, šią proto ir valios nuostatą, kad neįprastume ir visada išlaikytume paprastą tėvo dovanomis besižavinčio vaiko nusiteikimą.Jėzus liko Eucharistijoje tam, kad išgydytų mūsų silpnumą, mūsų abejones, mūsų baimes, mūsų nerimus; kad pagydytų mūsų vienatvę, mūsų sutrikimus, mūsų nusiminimus; kad lydėtų mus kelyje; kad palaikytų mus kovoje. Ypač tam, kad išmokytų mus mylėti, patrauktų mus į savo Meilę. „Kai kontempliuojate šventąją Ostiją, išstatytą monstrancijoje ant altoriaus, pastebėkite, kokia Kristaus meilė, koks Jo švelnumas.
Jis, mylintis mus be galo didesne meile, nei gali puoselėti visos žemės širdys, pasiliko, kad galėtume visada vienytis su Jo švenčiausiuoju Žmogiškumu ir kad padėtų mums, mus paguostų, sustiprintų, kad liktume ištikimi.

Malda Adoracijai
(Pagal Šv. Faustiną, Dienoraštis 356)

Šv. Ostija, Dievo gailestingumo testamente mums,
Šv. Ostija, Jėzaus Kūno ir Kraujo gailestingume mums,
Šv. Ostija, mums teikiamas amžinasis gyvenime,
Šv. Ostija, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios gailestingume mums,
Šv. Ostija, gyvojo vandens versme, trykštanti iš begalinio gailestingumo mums,
Šv. Ostija, tyriausios meilės ugnie, liepsnojanti iš Amžinojo Tėvo prieglobsčio,
Šv. Ostija, vaistai nuo visų mūsų negalių,
Šv. Ostija, mums atverianti vienybę su Dievu per beribį Jo gailestingumą,
Šv. Ostija, skleidžianti visus mieliausios Jėzaus Širdies jausmus mums,
                                                                                                                      garbinu Tave.
Šv. Ostija, vienintele mūsų viltie per visas kančias ir gyvenimo sunkumus,
Šv. Ostija, vienintele mūsų viltie per tamsą ir vidines bei išorines audras,
Šv. Ostija, vienintele mūsų viltie gyvenime ir mirties valandą,
Šv. Ostija, vienintele mūsų viltie abejonių ir nesėkmių metu
Šv. Ostija, vienintele mūsų viltie tarp melo ir išdavysčių
Šv. Ostija, vienintele mūsų viltie tarp vargų ir kasdienio gyvenimo pilkumos
Šv. Ostija, vienintele mūsų viltie, kai griūna mūsų viltys ir pastangos,
Šv. Ostija, Dievo pagalba, kai sunku laikytis dorybės ir mano prigimtis maištauja,
Šv. Ostija, Dievo pagalba, kai į mane nukreipti priešų smūgiai,
Šv. Ostija, Dievo pagalba, kai mano vargai ir pastangos žmonių pasmerkti,
Šv. Ostija, Dievo pagalba, kai man nuskambės Tavo nuosprendis,
                                                                                                                      pasitikiu Tavimi, Jėzau.

Švenčiausioji Trejybe, pasitikiu nesibaigiančiu Tavo gailestingumu. Dievas yra mano Tėvas, taigi aš, Jo vaikas, turiu visišką teisę į Dieviškąją Jo Širdį, ir kuo tamsa didesnė, tuo mano pasitikėjimas turi būti didesnis. Amen.