Liepos 17-23 d. vyks Šeimų stovykla!

Liepos 17-23 d. vyks Šeimų stovykla!

Kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos šeimų stovyklą “Tegul visi bus viena” (Jn 17,21)

Stovykla vyks liepos 17-23 d. Guostos stovyklavietėje prie Guosto ežero (Prienų raj.)

Stovyklos temos: Šv. Juozapatas /biblijinis vienybės aiškinimas / vidurio amžiaus krizė – kaip netapti skirtingomis salomis šeimoje / skirtingumo priėmimas / saugus prieraišumas / empatinis bendravimas / Dievo ir žmogaus vienybė.

Pranešimus skaitys: mons. teol. lic. Žydrūnas Vabuolas, Dalia ir Kastantas Lukėnai, kun. Algirdas Akelaitis, Rolandas Būbnelis, psichologai Vėjūnė ir Andrius Gotai ir kt.

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis: Justė, 8 644 40167, juste.rakauskiene@matulaiciospc.org