Informacija dėl šv. Mišių ir pamaldų

Informacija dėl šv. Mišių ir pamaldų

Nuo balandžio 18 dienos šv. Mišios aukojamos kasdien įprasta tvarka tos dienos intencijomis

 

Šv. Mišios lietuvių kalba

Sekmadieniais: 9.30; 10.30 – šv. Mišios vaikams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.; 12.00; 18.30 – šv. Mišios jaunimui
Šeštadieniais: 10.00 ir 18.30
Šiokiadieniais: 9.00 ir 18.30

 

Šv. Mišios lenkų kalba

Sekmadieniais: 8.00; 14.00; 17.00 – šv. Mišios vaikams ir jaunimui nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
Šeštadieniais: 9.00 ir 17.00
Šiokiadieniais: 17.00

 

Švč. Sakramento Adoracija

Šiokiadieniais: 10.00-12.00 val.

Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei.
Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį po ryto šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis vyksta pamaldos Švenčiausios Mergelės Marijos garbei.

Gavėnios penktadieniais po vakarinių šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.
“Graudūs verksmai” giedami Gavėnios sekmadieniais pusvalandį prieš sumą: lietuvių k. – 11.30 val., lenkų k. – 13.30 val.

 

Gegužės mėnesį gegužinės pamaldos

Sekmadieniais: lietuvių k. – po 12.00 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 14.00 val. šv. Mišių
Šiokiadieniais: lietuvių k. – po 18.30 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 17.00 val. šv. Mišių

 

Birželio mėnesį birželinės pamaldos

Sekmadieniais: lietuvių k. – po 12.00 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 14.00 val. šv. Mišių
Šiokiadieniais: lietuvių k. – po 18.30 val. šv. Mišių, lenkų k. – po 17.00 val. šv. Mišių

 

Spalio mėnesį rožinio malda

Sekmadieniais: lietuvių k. – 11.30 val., lenkų k. – 13.30 val.
Šiokiadieniais: lietuvių k. – 18.00 val., lenkų k. – 16.30 val.

 

Atgailos ir Susitaikinimo sakramentas

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš kiekvienas šv. Mišias.