Šv. Tėvo maldų intencijos

Šv. Tėvo maldų intencijos

Šventojo Tėvo intencija balandžio mėnesiui:

Melskimės už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras, autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.

Galvoju apie kovą su skurdu, nelygybe, darbo, žemės ir būsto trūkumu, socialinių ir darbo teisių pažeidimais. Juk labai dažnai pagrindinės žmogaus teisės nėra visiems užtikrinamos vienodai. Yra pirmos, antros, trečios rūšies žmonių ir žmonių, kurie laikomi atliekomis. Taip negali būti. Teisės turi būti vienodos visiems. Kai kur orumo gynėjai patenka į kalėjimą, net ir be teismo. Kitur jie šmeižiami. Kiekvienas žmogus turi teisę integraliai vystytis ir nė viena šalis negali paneigti šios pagrindinės teisės. Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines žmogaus teises diktatūrų bei autoritarinių režimų varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose, kad jų auka ir darbas duotų gausių vaisių.