Kalėdaičiai

Kalėdaičiai

Kalėdaičiai bus šventinami pirmąjį advento sekmadienį – lapkričio 29 d.  Nuo šios datos kiekvieną dieną jų bus galima įsigyti bažnyčios zakristijoje.