Spalis – misijų mėnuo

Spalis – misijų mėnuo

“Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.” (popiežius Jonas Paulius II, 1980 m.).

“Šiųmetė tema – “Štai aš – siųsk mane!” (Iz 6,8). Ja pabrėžiama, kad šiemet Pasaulinę misijų dieną širdis atsiveria begalinėms misijų erdvėms: kiekvienas turime pasijusti nepakeičiamai svarbus Bažnyčiai vykdant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius Pranciškus mus kviečia ne leisti kitiems evangelizuoti pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis. Esame įsitikinę, kad misionieriška vietinės Bažnyčios savimonė kyla iš suvokimo, jog kiekvienas tikintysis ir kiekviena bendruomenė turi misionierišką pašaukimą. Todėl kiekviena parapija ir bendruomenė tampa misionieriška, jei priima savo misiją ir atlieka ją broliškai vienydamasi su visais tikinčiaisiais.” (Nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB).

Spalio mėnesį kviečiame melstis už misijas ir misionierius visame pasaulyje, prisimenant, kad kiekvienas iš mūsų esame misionierius savo aplinkoje. Spalio 18 d. – Pasaulinę misijų dieną aukos bus renkamos misijoms paremti.

Daugiau informacijos: www.misijos.katalikai.lt