Sekmadienio skelbimai

Sekmadienio skelbimai

  • Nuo rugsėjo 6 d. kiekvieną sekmadienį iki mokslo metų pabaigos bus aukojamos Šv. Mišios vaikams: 10.30 val. lietuvių k., 17 val. lenkų k.
  • Vaikus, priėmusius Pirmąją Komuniją, kviečiame tęsti tikėjimo kelionę ir lankyti “Rožinukų” būrelį, užsiėmimas vyks vieną kartą per savaitę. Taip pat kviečiame ateiti patarnauti ar giedoti parapijos vaikų chore.
  • Norinčius giedoti kviečiame papildyti suaugusiųjų choro gretas.
  • Rugsėjo 29 d., antradienį, Šv. arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
  • Spalio mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos rožinio maldai. Kviečiame kasdien kalbėti šią maldą. Mūsų bažnyčioje Rožinis kalbamas kasdien pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias, sekmadieniais – prieš Sumos Mišias. Drauge kalbant Rožinį bažnyčioje ar namuose galima pelnyti atlaidus.
  • Spalio mėnuo yra paskelbtas misijų mėnesiu. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius visame pasaulyje.
  • Spalio 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Mūsų bažnyčioje visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame įsipareigoti ir skelbimų lentoje užsirašyti konkrečiai adoracijos valandai. Vyks pamaldos Švč. Jėzaus Širdžiai. Tą dieną minėdami Šv. Angelus Sargus, melsimės ir už tarnaujančius policijoje.
  • Spalio 3 d. – pirmąjį mėnesio šeštadienį vyks pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei.
  • Lietuvos Vyskupai ragina bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 m. atstumo, o jeigu tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įėjus į bažnyčią kviečiame dezinfekuoti rankas. Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus raginami melstis savo namuose.