Parapijos skelbimai

Parapijos skelbimai

  • Kiekvieną dieną melskimės už karo pabaigą ir taiką Ukrainoje.
  • Spalio 1 d. prasideda mėnuo, skirtas Švč. Mergelės Marijos rožiniui. Bažnyčioje melsimės vakarais 16.30 PL ir 18.00 LT, sekmadieniais 11.30 LT ir 13.30 PL. Šeimas, kurios negali kasdien ateiti į bažnyčią, rožinio maldą kviečiame melstis savo namuose.
  • Nuo spalio 1 d. sekmadieniais 10.30 val. aukojamos šv. Mišios vaikams (lietuvių k.).
  • Pirmadienį, spalio 2 d., švęsime Angelų Sargų dieną. Taip pat melsimės už tarnaujančius policijoje.
  • Pirmąjį mėnesio penktadienį, spalio 6 d., visą dieną vyks Švč. Sakramento adoracija. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.
  • Pirmąjį mėnesio šeštadienį, spalio 7 d., melsime Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
  • Šią savaitę parapijos namuose prasideda katechezės, į kurias vaikus kviečiame ateiti 5 min. anksčiau prieš nurodytą laiką. Su savimi prašome atsinešti penalą su rašymo priemonėmis ir ploną sąsiuvinį. Per pirmąsias pamokėles bus pranešta, kurį sekmadienį įvyks pirmasis susitikimas su tėveliais po 10.30 val. Šv. Mišių.
  • Vaikus, jau priėmusius Pirmąją Komuniją, kviečiame ir toliau eiti tikėjimu keliu, dar labiau pažinti Jėzų ir Jo Motiną Švč. Mariją. Raginame lankyti Rožinukų būrelį, ateiti patarnauti arba giedoti vaikų chore.
  • Jaunimui, besiruošiančiam Sutvirtinimo sakramentui lietuvių k., susitikimai vyks pirmadieniais 18.00 val. parapijos namuose (pirmasis susitikimas spalio 2 d.), o besiruošiančiam lenkų k. – trečiadieniais 18.00 val. parapijos namuose (pirmasis susitikimas spalio 4 d.).
  • Suaugusiems, besiruošiantiems Krikštui, Eucharistijai, Sutvirtinimui, pirmasis susitikimas įvyks antradienį, spalio 3 d., 19.00 val. parapijos namuose.