Sekmadienio skelbimai

Sekmadienio skelbimai

 • Nuo balandžio 18 d. šv. Mišiose gali dalyvauti visi tikintieji. Prašome laikytis saugaus 2 m. atstumo, dėvėti apsaugines veido kaukes, nepamiršti plauti ir dezinfekuoti rankų, o jaučiant ligos simptomus – pasilikti namuose.
 • Šv. Mišios aukojamos:
  Sekmadieniais: 8.00 (PL), 9.30 (LT), 10.30 (LT), 12.00 (LT), 14.00 (PL), 17.00 (PL), 18.30 (LT)
  Šeštadieniais: 9.00 (PL), 10.00 (LT), 17.00 (PL), 18.30 (LT)
  Šiokiadieniais: 9.00 (LT), 17.00 (PL), 18.30 (LT)
 • Išpažinčių bus klausoma kasdien pusvalandį prieš kiekvienas šv. Mišias.
 • Švč. Sakramento adoracija vyks šiokiadieniais 10.00-12.00 val.
 • Šv. Mišios iš mūsų bažnyčios dar kurį laiką bus tiesiogiai transliuojamos sekmadieniais parapijos Facebook paskyroje: 12.00 val.  (LT), 14.00 val.  (PL) https://www.facebook.com/Vilniaus MatulaicioParapija/
 • Kunigas budi kasdien 10.00-18.30 val.
 • Dėkoju visiems, kurie gavėnios metu aukojote sunkiai gyvenantiems žmonėms. Surinktą paramą maisto produktais išdalinome 104 asmenims (23 mūsų globojamoms šeimoms ir 81 finansinių sunkumų turinčiam asmeniui). Surinkti 1336,10 eurų bus atiduoti Vilniaus CARITAS vargšų valgyklai “Betanija”.
 • Reiškiu nuoširdžią padėką aukojusiems Šv. Žemėje gyvenantiems krikščionims paremti. Surinkti 784,55 eurai.
 • Balandžio 23 d., penktadienis, Šv. Jurgio, kankinio, antrojo Lietuvos globėjo šventė. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Balandžio 25 d., sekmadienis, pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Balandžio 19 d., pirmadienį, prasideda maldų už kunigus ir naujus pašaukimus savaitė. Kviečiame melstis, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų kunigiškos tarnystės keliu.
 • Visos katechezės vaikams, jaunimui, suaugusiems bei vaikų ir jaunimo tėvams vyksta nuotoliniu būdu. Katechezių laikas nesikeičia. Kviečiame dalyvauti.
 • Kas galite, kviečiame savo parapiją paremti pervedant 1,2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai galima padaryti internetu arba užpildyti atspausdintas formas (galima užpildyti ir zakristijoje, su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).