Parapijos skelbimai

Parapijos skelbimai

  • Gegužės mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelei Marijai. Kviečiame dalyvauti gegužinėse pamaldose: šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakarinių Šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos Mišių.
  • Gegužės 29 d., sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių į sinodinį susitikimą kviečiame parapijos verslininkus, vykdančius bet kokį verslą parapijiečius, susitikti ir pasidalinti įžvalgomis apie Bažnyčią.
  • Šiokiadieniais nuo pirmadienio iki penktadienio po rytinių Šv. Mišių iki 11.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Tai – laikas, skirtas tyloje asmeniškai garbinti Kristų.
  • Mūsų bažnyčioje už pašaukimus meldžiamės kiekvieną ketvirtadienį vakarinės adoracijos metu (po 17.00 val. Šv. Mišių iki 18.30 val.).
  • Norėdami padėti Ukrainos žmonėms, galite palikti auką ant altoriaus laiptų esančioje aukų dėžutėje. Visus kviečiame kiekvieną dieną melstis už karo pabaigą ir taiką Ukrainoje.