Parapijos skelbimai 2022-01-16

Parapijos skelbimai 2022-01-16

  • Sausio 18-25 d. kviečiame dalyvauti maldų už krikščionių vienybę aštuondienyje.
  • Sausio 23 d., sekmadienį, minėsime Dievo Žodžio sekmadienį.
  • Sausio 27-30 dienomis švęsime mūsų parapijos titulinius atlaidus.