Sekmadienio skelbimai

Sekmadienio skelbimai

  • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus ir visų seminaristų vardu nuoširdžiai dėkojame už jūsų dvasinę ir materialinę paramą bei visas aukas, skirtas seminarijos išlaikymui.
  • Lapkričio 27 d., penktadienį, 17.45 val. prisimindami mūsų parapijos globėją Pal. Jurgį Matulaitį, apmąstysime Jo maldos kelią.
  • Išgyvendami karantino laikotarpį neapleiskime nuostabios ir galingos Rožinio maldos, kasdien melskimės Gailestingumo vainikėlį už žmonijos atsivertimą, sugrįžimą prie Dievo ir prašant Dievo gailestingumo.
  • Kasdien visą dieną (nuo rytinių iki vakarinių šv. Mišių) raštinėje galima rasti budintį kunigą.
  • Mūsų bažnyčioje visą lapkričio mėnesį vyksta paroda apie Angelų Sargų seserų kongregacijos vienuolę Heleną Majevską. Kviečiame susipažinti. Karantino metu visos parapijoje vykstančios katechezės vaikams, jaunimui, suaugusiems ir vaikų bei jaunuolių tėvams vyks nuotoliniu būdu. Kviečiame tęsti pasiruošimą sakramentams jungiantis į grupės susitikimus interneto pagalba.
  • Karantino metu, laikantis visų saugumo reikalavimų, bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios. Mūsų bažnyčioje šv. Mišių tvarka išlieka tokia pati kaip įprastai: šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną (ir šiokiadieniais, ir sekmadieniais). 
  • Šiuo sudėtingu pandemijos metu kviečiame parodyti savo meilę konkrečiais darbais pasirūpinant vyresnio amžiaus žmonėmis, kaimynais, padedant jiems saugiai gauti reikiamus maisto produktus ar pabendraujant su jais.
  • Kalėdaičiai bus šventinami pirmąjį advento sekmadienį (lapkričio 29 d.) ir nuo tos dienos jų bus galima įsigyti bažnyčios zakristijoje nuo ryto iki vakaro (nuo 9.00 val. iki 18.30 val.).
  • Lietuvos Vyskupai ragina bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 m. atstumo, dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įėjus į bažnyčią kviečiame dezinfekuoti rankas. Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus raginami melstis savo namuose.