DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS IR VELYKOS

Didysis Velykų Tridienis

  • Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos 18.00 val. (PL) ir 20.00 (LT);

  • Didįjį Penktadienį Kristaus Kančios pamaldos vyks 18.00 val. (PL) ir 20.00 (LT);

  • Didįjį Šeštadienį Velyknakčio pamaldos vyks 18.00 val. (PL) ir 21.00 (LT).

Šv. Velykos

  • Viešpaties Prisikėlimo iškilmės: 7.00 val. (PL), 9.00 (LT), 12.00 (LT), 14.00 (PL);

  • Velykų antrąją dieną šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val. (PL), 10.00 (LT), 12.00 (LT), 14.00 (PL);

  • Gailestingumo savaitės metu melsimės tik už gyvuosius, intencijas galima užrašyti bažnyčios zakristijoje.

Velykiniai valgiai šventinami:

  • Didįjį Šeštadienį kas valandą nuo 9.00 iki 16.00;

  • Po Velyknakčio pamaldų;

  • Po Viešpaties Prisikėlimo iškilmių.