TRAMPLINAS

„Tramplinas” – tai projektas, skirtas pažeidusiems įstatymus, prastai mokyklas lankantiems ar niekur nedirbantiems ir nesimokantiems, psichologinių, socialinių problemų turintiems ar kitus sunkumus išgyvenantiems 12 – 17 m. jaunuoliams ir jų šeimoms.
Kontaktiniai asmenys:

Gedrė Laucytė,
Kasparas Laureckis,
Cedric Raffier
Tel.: mob.: +370 608 05424 ir (8-5) 2461773
Vaikų ir jaunimo padalinio vadovė Eglė Došienė
  • Individuali pagalba jaunuoliui;
  • Pagalba sugrįžtant į mokyklą ir įveikiant mokymosi sunkumus;
  • Jaunuolių įtraukimas į prasmingą veiklą ir pozityvias grupes (treniruotės, būreliai, fotografijos ir kino grupelės, žygiai, stovyklos, jaunimo organizacijos ir pan.);
  • Interesų atstovavimas (mokykloje, policijoje, sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigose ir pan.);
  • Individualios socialinės ir psichologinės konsultacijos;
  • Informavimas apie kitas pagalbos galimybes ir palydėjimas iki jų.

Be bendrai siūlomų programų, paauglėms merginoms siūloma „mergaičių grupelės” veikla.

Merginų grupė yra speciali darbo su merginomis forma. Grupės gali skirtis viena nuo kitos priklausomai nuo dalyvių amžiaus bei asmenybių, tačiau pagrindas lieka toks pat: didelis dėmesys skiriamas santykiams ir veiklai. Šioje grupėje suteikiama galimybė būti savimi. Merginų grupė yra popamokinės veiklos forma, tinkanti daugumai merginų.

Grupė yra nedidelė. 6-8 merginos yra ta riba, kuri suteikia dalyvėms saugumo jausmą bei galimybę visoms pasisakyti. Grupės susiėjimų pagrindas – pokalbis prie arbatos. Galima susėsti virtuvėje prie stalo arba jaukiai įsitaisyti sofoje su puodeliu kavos ar arbatos. Grupės dalyvės pačios pasirenka, kuo užsiimti. Viena grupė gali išbandyti įvairias praktinės veiklos sritis, kita – sėdėti ir diskutuoti svarbiais gyvenimo klausimais, trečioji – rengti pažintinius vizitus bei pasikviesti svečių. Daugelis merginų noriai derina visas čia išvardytas veiklos sritis ir todėl grupių susitikimai būna įvairaus pobūdžio. Grupės narės kartu pasirenka susitikimų turinį bei siūlo diskusijų temas. Merginoms suteikiama galimybė diskutuoti rūpimais klausimais, išbandyti įvairaus pobūdžio veiklą, surengti pažintinių vizitų į įvairias įstaigas, pasikviesti lektorių ar kitų įdomių žmonių, galinčių atsakyti į rūpimus klausimus, ir t.t.