DIENOS CENTRAS "VAIKAI - VAIKAMS"

DIENOS CENTRAS “VAIKAI-VAIKAMS” – pagalba sunkumus išgyvenantiems vaikams iki 13 metų ir jų tėvams.

Dienos namai „Vaikai – Vaikams“ skirti Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje (Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių seniūnijose) gyvenantiems 6 – 12 metų vaikams, kurie:

 • yra iš sunkumus išgyvenančių šeimų;
 • turi mokymosi ar mokyklos lankymo sunkumų;
 • turi elgesio ir/ar emocinių problemų;
 • Ir šių vaikų šeimoms.

“Vaikai – vaikams” veikla:

Dienos centras –
skirtas vaikams, kuriems reikia intensyvios, reguliarios pagalbos. Dienos centrą lankančiai vaikų grupei teikiama:

 • pagalba ruošiant pamokas;
 • maitinimas;
 • laisvalaikio užimtumas (meno, sporto, kulinarijos ir kiti būreliai); socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas;
 • elgesio korekcija ir darbas su socialiniu atveju.
Dienos namai veikia pirmadieniais – penktadieniais 15.00 – 19.00 val.
Vaikas kartą per savaitę individualiai susitinka su „vyresniuoju draugu” – savanoriu studentu arba vyresniųjų klasių moksleiviu. Jie ruošia pamokas, kartu leidžia laisvalaikį, dalinasi džiaugsmais ir sunkumais – po truputį tampa draugais.
Vieną kartą per mėnesį yra organizuojamos ir bendros vyresnio draugo programoje dalyvaujančių vaikų bei jų savanorių išvykos.
Penktadieniais organizuojama kultūrinė – pažintinė programa: savanorių lydimi vaikai eina į teatrus, muziejus, parodas, dalyvauja mieste vykstančiose šventėse, vyksta į iškylas gamtoje, žygius. Vaikų atostogų metu rengiamos kelių dienų išvykos, vasarą organizuojamos 5 – 10 dienų stovyklos. Taip pat vaikams ieškome galimybių pailsėti kitų organizacijų stovyklose (pvz. skautų).
Mes tikime, kad tėvai/globėjai yra atsakingi už vaiko auklėjimą ir turi jiems didžiausią įtaką, todėl savo veikloje kartu su tėvais/globėjais ieškome tinkamiausių pagalbos vaikui būdų. Sunkioje situacijoje esančioms šeimoms:

 • teikiame informaciją;
 • konsultuojame;
 • teikiame materialinę pagalbą;
 • organizuojame šeimų išvykas, stovyklas, šventes.
Kontaktiniai asmenys:

Kristina Zabielė,
Simona Rakitaitė,
Giedrė Makštelytė
Tel.: mob.: +370 608 05424 ir (8-5) 2461773
Vaikų ir jaunimo padalinio vadovė Eglė Došienė