SOCIALINIS CENTRAS

MISIJA

Teikti krikščioniškomis vertybėmis paremtas socialines paslaugas Pal. J. Matulaičio parapijos teritorijoje gyvenantiems sunkumus patiriantiems žmonėms (parapijos teritorija apima Viršuliškių, Šeškinės, Justiniškių ir Pašilaičių seniūnijas). VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras (toliau – SC) veikia derindamas profesionalią socialinę pagalbą, bendruomeninę socialinę iniciatyvą bei bendruomenės organizavimą. Šis įvairaus pobūdžio veiklos derinys padeda visapusiškiau spręsti socialines asmenų bei grupių problemas ir užtikrina jų integraciją į vietinę bendruomenę.

PAGRINDINĖS VEIKLOS
TIKSLAI

  • Tirti bendruomenės resursus ir tenkinti svarbiausius jos socialinius poreikius, teikiant socialines paslaugas įvairioms bendruomenės tikslinėms grupėms;
  • Skatinti žmones aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą;
  • Skatinti žmones dalintis savo turimais resursais;
  • Rūpintis socialinių darbuotojų ir savanorių mokymu, jų asmeniniu tobulėjimu ir dalykinės kompetencijos kėlimu;
  • Siekti parapijos teritorijoje esančių socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo;
  • Stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, įtakojant visuomenės pilietinį vystymąsi.

REKVIZITAI

Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras
Įmonės kodas 225 014 650
Adresas: J. Matulaičio a. 3, LT – 05111 Vilnius
Tel./fax. (8-5)246 17 72; 8 616 17473;
el.paštas: matulaiciosc@gmail.com
el.paštas: matulaitis.biuras@gmail.com

tinklalapis: http://www.matulaiciosc.lt

Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT62 7044 0600 0141 7219
AB SEB Vilniaus bankas, Vilniaus filialas
Banko kodas 70440

SC vadovauja Dalia Beliukevičiūtė