SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Parapijos raštinės darbo laikas

Nuo  2018-08-06  iki  2018-09-02  parapijos  raštinė  dirbs  nuo  16.00  val.

Rugpjūčio 15 d.

Švč. Mergelės Marijos  Ėmimas  į  Dangų (Žolinė). Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos  8.00 ir 14.00 lenkų kalba bei 10.00 ir 12.00 lietuvių kalba.

Vasaros metas

Vasaros metu vaikų šv. Mišios 10.30 nebus aukojamos.

Rugsėjo 23 d.

Norinčius dalyvauti Popiežiaus Pranciškaus aukojamose šv. Mišiose rugsėjo 23 d. Kaune kviečiame registruotis internetu: http://www.tiketa.lt

Rugsėjo 22 d.

Taip pat kviečiame jaunimą nuo 14 iki 35 metų amžiaus registruotis į susitikimą su Popiežiumi Vilniuje katedros aikštėje rugsėjo 22 d. http://www.tiketa.lt

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: žurnalų Artuma, Kelionė; vaikams Bitutė, maldynėlių Magnificat, Žodis tarp mūsų.

Malda ruošiantis Šventojo Tėvo vizitui | Modlitwa w oczekiwaniu na wizytę Ojca Świętego

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.


Módlmy się za naszego papieża Franciszka, niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym, a nam, w oczekiwaniu na jego wizytę, pomógł należycie się przygotować i usłyszeć głoszoną przez niego Dobrą Nowinę wiary, nadziei i miłości.