SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Birželinės pamaldos

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais prieš šv. Mišias 16,30 val. PL ir 18,00 val. LT, sekmadieniais prieš Sumas 11,30 val. LT ir 13,30 val. PL

Vasaros metas

Vasaros metu vaikų šv. Mišios 10.30 nebus aukojamos.

Latem tzn. w czerwcu, lipcu i sierpniu Msza św. dla dzieci o godz. 16.00 nie będzie odprawiana.

Rugsėjo 23 d.

Norinčius dalyvauti Popiežiaus Pranciškaus aukojamose šv. Mišiose rugsėjo 23 d. Kaune kviečiame registruotis zakristijoje arba knygynėlyje prie išėjimo iš bažnyčios.

Rugsėjo 22 d.

Taip pat kviečiame jaunimą nuo 14 iki 35 metų amžiaus registruotis į susitikimą su Popiežiumi Vilniuje katedros aikštėje rugsėjo 22 d.

Birželio 26-28 d.

Kviečiame į parapijos vaikų stovyklą-žygį birželio 26-28 d.d. 9-14 metų vaikus. Registracijos informaciją galima rasti skelbimų lentose.

Kviečiame į šeimos stovyklą

Mielos Šeimos, kviečiame į Pal. J. Matulaičio parapijos šeimų stovyklą “Jūs esate pašaukti laisvei” (Gal. 5,13), kuri vyks liepos 16-21 d. Guostos poilsiavietėj, Prienų raj.. Stovykla skirta poilsiui bei šeimos savitarpio santykių gilinimui, maldos gyvenimo atnaujinimui. Tėvų užimtumo metu vaikai turės savo programėlę. Išsamesnė informacija www.matulaiciospc.org arba Face book’e: Matulaicio SPC. Būtina registracija. Labai laukiame!

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: žurnalų Artuma, Kelionė; vaikams Bitutė, maldynėlių Magnificat, Žodis tarp mūsų.

Malda ruošiantis Šventojo Tėvo vizitui | Modlitwa w oczekiwaniu na wizytę Ojca Świętego

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.


Módlmy się za naszego papieża Franciszka, niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym, a nam, w oczekiwaniu na jego wizytę, pomógł należycie się przygotować i usłyszeć głoszoną przez niego Dobrą Nowinę wiary, nadziei i miłości.