SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Pelenų trečiadieniu pradėjome gavėnios laikotarpį. Šiame 40 atgailos dienų laike Bažnyčia kviečia maldai, pasninkui ir išmaldai. Tam, kad sąmoningai išgyventume šį laiką, mūsų parapijoje gavėnios metu vyks akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų ir higienos priemonių į pasninko dėžę, kuri stovės prie švč. Mergelės Marijos skulptūros. Šie maisto produktai bus skirti parapijos stokojantiems. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

Gavėnios metu Kryžiaus kelio paslaptis apmąstysime penktadieniais 16 30 val. lenkų k. ir 18 00  val. lietuvių k.

Graudūs verksmai bus giedama sekmadieniais prieš sumą 11 30 LT. , 13 30 PL.

2018 m. vasario 16 d. (penktadienį)

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Melsimės už Tėvynę. Šv. Mišios šiokiadienių tvarka. 12 30 visose miesto ir rajonų bažnyčiose bus skambinama bažnyčių varpais.

2018 m. vasario 16 - 18 d.

Nazareto Šeimų judėjimas visus norinčius kviečia į rekolekcijas kurios vyks Šiluvoje vasario 16-18 d. Rekolekcijų tema: „Maldos bedugnės su Marija: nuodėmingumo. Gailestingumo, pasitikėjimo ir meilės“.

Smulkesne informacija galima rasti skelbimų lentose.

 

Gavėnios rekolekcijos vyks kovo 16 – 18 d.

Penktadienį 17 00 Pl. 18 30 Lt.

Šeštadienį 9 00 Pl. 10 00 Lt. 17 00 Pl.(susitaikinimo pamaldos) , 18 30 Lt. (susitaikinimo pamaldos)

Sekmadienį 8 00 Pl. 12 00 Lt. 14 00 Pl. 18 30 Lt.

nuo 2018 m. vasario 8 d.

Parapijos socialinės veiklos nuo vasario 8d. pradeda nemokamą grupę  9-11 m. vaikams-paaugliams, kurių šeimos susiduria su įvairiais sunkumais: priklausomybės, smurtas, tėvų tėvystės įgūdžių stoka ar šeimos narių tarpasmeninių santykių sunkumai.

Programos metu bus kalbama apie vaiką supančią aplinką bei jo šeimą, jo patiriamus jausmus bei kaip tuos jausmus suprasti ir priimti. Bus kuriama saugi aplinką, kur kiekvienas vaikas galės pasidalinti su kokiais išgyvenimais susiduria šeimoje, mokykloje, būnant su draugais, bendraamžiais. Vaikai mokinsis būti grupėje, klausytis ir išgirsti kitą.

Grupė vyks ketvirtadieniais nuo 15 val iki 17 val. Iš viso bus 12 susitikimų

Išsamesnė informacija bažnyčioje pakabintame skelbime.

Mieli parapijiečiai

jei norite būti išklausyti, jei reikalinga dvasinė ar materiali pagalba – kviečiame ateiti į mūsų parapijoje veikiančią išklausymo tarnystę. Laukiame  jūsų kiekvieną antradienį nuo 18 val. parapijos namuose. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje. Prašome iš anksto užsirašyti zakristijoje.

Katalikiška spauda: (bažnyčios gale). Kelionė su bernardinai.lt; Magnificat (vaikams ir suaugusiems); Žodis tarp mūsų; Artuma; Bitutė.