SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Šv. Mišių laikas birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais

Nuo birželio 2 d. iki rugpjūčio 25 d. sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos šiuo laiku:

8.00 val. (PL), 9.30 val. (LT), 12.00 (LT), 14.00 (PL), 18.30 (LT)

Šiokiadieniais šv. Mišios aukojamos įprastu laiku:

7.30 val. (LT), 17.00 (PL), 18.30 (LT)

Adoracija pirmąjį mėneso penktadienį

Liepos 5 d. – penktadienį – Švč. Sakramento adoracija vyks visą dieną. Galinčius įsipareigoti konkrečiai adoracijos valandai kviečiame užsirašyti. Vakare vyks pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei.

Dėl Šv. Komunijos priėmimo

  • gali priimti tik pakrikštyti, priėmusieji I-ąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

  • priimti einame susirikiavę į dvi eiles, o priėmus pasisukama į tą pusę, kurioje nėra eilės.

  • priimant Komuniją nereikia pritūtpi, nereikia galvos palenkti į priekį, nereikia iškišti liežuvio. Reikia ramiai stovėti. Kunigui pasakius: „Kristaus Kūnas“ būtina atsakyti: „Amen“. Tuomet pakankamai išsižioti, liežuvį padėjus ant apatinių dantų. Pagal Lietuvos vyskupų nutarimą Lietuvoje Komunija duodama tik į burną.

Kviečiame įsigyti katalikiškos spaudos ir literatūros

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: Artuma, Kelionė, Bitutė, Magnificat, Žodis tarp mūsų.