SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Vasario 5 d.

Vasario 5 d., antradienį, Šv. Agotos – mergelė kankinės – minėjimas. Per kiekvienas Šv. Mišias bus šventinama duona ir vanduo.

Vasario 9 d.

Vasario 9 d., šeštadienį, Anoniminių alkoholikų grupė „Šviesa“ švenčia 20-ies metų veiklos jubiliejų. Ta proga kviečia visus, kurie patys kenčiate dėl priklausomybės nuo alkoholio arba turite artimą žmogų, sergantį šia liga, ateiti į susitikimą, kuris prasidės 12.00 val. mūsų parapijos namų salėje.

Vasario 16 d.

Iki vasario 16 d. bažnyčioje vyksta dailininko M. Pauliuko tapybos darbų paroda „Marija Rožinio karalienė“

Dėl komunijos priėmimo

  • gali priimti tik pakrikštyti, priėmusieji I-ąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.
  • priimti einame susirikiavę į dvi eiles, o priėmus pasisukama į tą pusę, kurioje nėra eilės.
  • priimant Komuniją nereikia pritūtpi, nereikia galvos palenkti į priekį, nereikia iškišti liežuvio. Reikia ramiai stovėti. Kunigui pasakius: „Kristaus Kūnas“ būtina atsakyti: „Amen“. Tuomet pakankamai išsižioti, liežuvį padėjus ant apatinių dantų. Pagal Lietuvos vyskupų nutarimą Lietuvoje Komunija duodama tik į burną.

Dėl Šv.Mišių laiko sekmadieniais

Sekmadieniais  10.30 val. Šv. Mišios vaikams bus aukojamos nuo rugsėjo mėn. 30 d.

W  NIEDZIELĘ  Msza św. dla dzieci o godz. 17.00  będzie od 30 września.

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: žurnalų Artuma, Kelionė; vaikams Bitutė, maldynėlių Magnificat, Žodis tarp mūsų.