SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Šiandien (spalio 24 d.)

nuo 10 00 – 13 00 val., parapijos salėje vyksta vaikų registracija I Šv. Komunijai pasirengti. Taipogi vyksta registracija norintiems pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Primename, šiam sakramentui galima ruošti nuo 15 metų. Registracija truks iki spalio 1 d. Daugiau informacijos galite rasti skelbimų lentose ir mūsų internetinėje svetainėje.

Mieli parapijiečiai

jei norite būti išklausyti, jei reikalinga dvasinė ar materiali pagalba – kviečiame ateiti į mūsų parapijoje veikiančią išklausymo tarnystę. Laukiame  jūsų kiekvieną antradienį nuo 18 val. parapijos namuose. smulkesnė informacija skelbimų lentoje. Prašome iš anksto užsirašyti zakristijoje.

Paskutinį rugsėjo sekmadienį, minime Keliautojų ir Vairuotojų dieną. Pasimelsime už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse,  norinties bus šventinamos transporto priemonės.

Spalio 5d.

Spalio 5 d. prasideda Alfa kursai 19 00 val. parapijos salėje. Į juos yra kviečiami suaugusieji kurie ruošiasi sakramentams ir tie kurie nori atnaujinti savo tikėjimo žinias.

Visą spalio mėn.

Spalio mėn. pagal seną Katalikų Bažnyčios tradiciją skiriamas Švč. M. Marijos Rožinio maldai. Visi kviečiami kalbėti Rožinio maldą bendruomeniškai bažnyčioje arba savo šeimoje .

Bendrai Rožinis bus kalbamas:
Sekmadieniais lietuviškai 11 30  val.,

lenkiškai 13 30 val.
Šiokiadieniais   lenkiškai 16 30 val.,
lietuviškai 18 00 val.

Spalio 6 d.

Spalio mėn. 6 d.  pirmas mėnesio penktadienis. Šv. Sakramento   adoracija prasidės po Šv. Mišių 7 30 val. ir baigsis prieš Šv. Mišias 16 00 val. Visą dieną patogiu Jums laiku kviečiame tyloje adoruoti Šv. Sakramentą.

Katalikiška spauda: (bažnyčios gale). Kelionė su bernardinai.lt; Magnificat (vaikams ir suaugusiems); Žodis tarp mūsų; Artuma; Bitutė.