SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Išpažinčių klausymas iki šv. Velykų

Išpažinčių dar bus klausoma iki trečiadienio (balandžio 17 d.) imtinai.

Šv. Velykos

 • Viešpaties Prisikėlimo iškilmės: 7.00 val. (PL), 9.00 (LT), 12.00 (LT), 14.00 (PL)

 • Velykų antrąją dieną šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val. (PL), 10.00 (LT), 12.00 (LT), 14.00 (PL)

 • Gailestingumo savaitės metu melsimės tik už gyvuosius, intencijas galima užrašyti bažnyčios zakristijoje

Didysis Velykų Tridienis

 • Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos 18.00 val. (PL) ir 20.00 (LT). Kviečiame pasilikti, pabudėti maldoje.

 • Didįjį Penktadienį Kristaus Kančios pamaldos vyks 18.00 val. (PL) ir 20.00 (LT). Nuoširdžiai raginame pasimelsti prie Kristaus kapo. Surinktos aukos skiriamos Šv. Žemėje gyvenantiems krikščionims paremti. Primename, kad Didysis Penktadienis – pasninko diena.

 • Didįjį Šeštadienį Velyknakčio pamaldos vyks 18.00 val. (PL) ir 21.00 (LT). Prašom atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.

Velykinių valgių šventinimas

Velykiniai valgiai šventinami:

 • Didįjį Šeštadienį kas valandą nuo 9.00 iki 16.00;

 • Po Velyknakčio pamaldų;

 • Po Rezurekcijos – Viešpaties Prisikėlimo iškilmių;

 • Po kiekvienų šv. Mišių Velykų dieną.

 • Taip pat bus šventinamas ir vanduo. Vandenį prašome atsinešti iš namų (kiekis neribojamas).

Dėl Šv. Komunijos priėmimo

 • gali priimti tik pakrikštyti, priėmusieji I-ąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

 • priimti einame susirikiavę į dvi eiles, o priėmus pasisukama į tą pusę, kurioje nėra eilės.

 • priimant Komuniją nereikia pritūtpi, nereikia galvos palenkti į priekį, nereikia iškišti liežuvio. Reikia ramiai stovėti. Kunigui pasakius: „Kristaus Kūnas“ būtina atsakyti: „Amen“. Tuomet pakankamai išsižioti, liežuvį padėjus ant apatinių dantų. Pagal Lietuvos vyskupų nutarimą Lietuvoje Komunija duodama tik į burną.

Kviečiame įsigyti katalikiškos spaudos ir literatūros

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: Artuma, Kelionė, Bitutė, Magnificat, Žodis tarp mūsų.