SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Sekmadienio šv. Mišios vaikams

Sekmadieniais šv. Mišios vaikams aukojamos: 10.30 val. – lietuvių k., 17.00 val. – lenkų k.

Misijų mėnuo

Šiais metais spalio mėnuo paskelbtas misijų mėnesiu. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius visame pasaulyje.

Spalis - Rožinio mėnuo

Kviečiame spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį: pusvalandį prieš vakarines Šv. Mišias, sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias

Intencijos Vėlinių aštuondieniui

Intencijas Vėlinių aštuondieniui galima užrašyti zakristijoje.

Saugokime save ir kitus - dėvėkime atšvaitus

Keliaujant tamsiu paros metu būtina dėvėti atšvaitus ir atsiminti, kad kiekvienas iš mūsų turime pareigą saugoti savo gyvybę.

Nepalikite savo daiktų be priežiūros

Mūsų bažnyčioje pastebėti vagys, todėl prašome net ir maldos metu išlikti budriems ir nepalikti savo daiktų ant suolo už nugaros.

Dėl Šv. Komunijos priėmimo

  • gali priimti tik pakrikštyti, priėmusieji I-ąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

  • priimti einame susirikiavę į dvi eiles, o priėmus pasisukama į tą pusę, kurioje nėra eilės.

  • priimant Komuniją nereikia pritūtpi, nereikia galvos palenkti į priekį, nereikia iškišti liežuvio. Reikia ramiai stovėti. Kunigui pasakius: „Kristaus Kūnas“ būtina atsakyti: „Amen“. Tuomet pakankamai išsižioti, liežuvį padėjus ant apatinių dantų. Pagal Lietuvos vyskupų nutarimą Lietuvoje Komunija duodama tik į burną.

Kviečiame įsigyti katalikiškos spaudos ir literatūros

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: Artuma, Kelionė, Bitutė, Magnificat, Žodis tarp mūsų.