SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Gegužės mėn. 4 d.

Pirmas mėnesio penktadienis. Šv. Sakramento   adoracija, po Šv. Mišių bus kalbama Švč. Jėzaus širdies litanija ir Atsiteisimo malda.

Gegužinės pamaldos mūsų parapijoje vyks

Šiokiadieniais prieš  Šv. Mišias 16 30 val. PL. ir 18 00 val. LT.
sekmadieniais prieš Sumas 11 30 val. LT. ir 13 30 val. PL.

Gegužės mėn. 6 d.

Švęsime Motinos dieną melsdamiesi už gyvenančias motinas po Šv. Mišių laiminsime pamaldose dalyvaujančias motinas. Pirmadienį gegužės 7 d. melsimės už mirusias motinas, už jas bus aukojamos gedulingos Šv. Mišios ir giedamos gedulingos psalmės.

Mieli parapijiečiai

jei norite būti išklausyti, jei reikalinga dvasinė ar materiali pagalba – kviečiame ateiti į mūsų parapijoje veikiančią išklausymo tarnystę. Laukiame  jūsų kiekvieną antradienį nuo 18 val. parapijos namuose. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje. Prašome iš anksto užsirašyti zakristijoje.

Katalikiška spauda: (bažnyčios gale). Kelionė su bernardinai.lt; Magnificat (vaikams ir suaugusiems); Žodis tarp mūsų; Artuma; Bitutė.