SEKMADIENIO SKELBIMAI

Sveikiname naujas krikščiones mūsų parapijoje!

Gegužės 23 d. mūsų bažnyčioje visus Įkrikščioninimo sakramentus priėmė Viktorija, Evelina ir Lina. Kviečiame melstis už naujas krikščiones mūsų parapijoje!

Baigėsi liturginis Velykų laikas

Kartu su Sekminėmis baigėsi liturginis Velykų laikas, tačiau išpažinties Lietuvoje dar galima ateiti iki birželio 29 d.  – Šv. apaštalų Petro ir Povilo šventės.

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti Šv. Komuniją į ranką?

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija:

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;

• abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»; 

• priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;

• šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;

• šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

Birželinės pamaldos

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Birželinės pamaldos vyks kasdien po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po 12.00 (LT) ir 14.00 (PL) šv. Mišių.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė

Birželio 4 d. –  mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.

Birželio 7 d. - Švč. Trejybės iškilmės ir Tėvo diena

Birželio 7 d. –  Švč. Trejybės iškilmės, taip pat minima ir Tėvo diena. Sekmadienį melsimės už gyvus tėčius ir juos laiminsime, o pirmadienį, birželio 8 d., melsimės už mirusius tėčius. Intencijas galima užrašyti zakristijoje.

Išklausymo tarnystė

Mūsų parapijoje veikiančios Išklausymo tarnystės savanoriai kviečia kreiptis visus, kurie patiria įvairiausius sunkumus: patiriami emociniai sunkumai, konsultacijos teisiniais bei įsidarbinimo klausimais, patarimai kaip nepakliūti į prekiautojų žmonėmis pinkles, pagalba vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms. Daugiau informacijos skelbimų lentose ir internetinėje svetainėje. 

Atminkite, išeitis visada yra!

Kviečiame įsigyti katalikiškos spaudos ir literatūros

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: Artuma, Kelionė, Bitutė, Magnificat, Žodis tarp mūsų.