SEKMADIENIO SKELBIMAI | II Advento sekmadienis 2018 m. gruodžio 9 d.

3lg

Šią savaitę

Šią savaitę vyks tėvelių, kurių vaikučiai ruošiasi I Komunijai, susirinkimai – katechezės: LT – trečiadienį 12 d. 19.15; PL-ketvirtadienį, 13 d. 15.00 ir 19.15; RU-penktadienį, 14 d. 19.15. Visi katechezės susitikimai vyks parapijos namų salėje (101 salė), išskyrus ketvirtadienį 19.15.

Gruodžio 16 d. sekmadienį

Ateinantį sekmadienį aukos bus renkamos Carito veiklai paremti.

Gruodžio 16 d. sekmadienį

Ateinantį sekmadienį po 9.30 val. Šv. Mišių parapijos Carito kavinėje Agapė bus skaitomos eilės ir giedamos giesmės adventiniam susikaupimui pagilinti.

Gruodžio 20 d. ketvirtadienį

Kviečiame į susitaikinimo pamaldas mūsų bažnyčioje. Pradžia 15.00. Išpažinčių bus klausoma ir po vakarinių Šv. Mišių bent jau iki 20 val. Kviečiame pasinaudoti proga, nes Kūčių vakarą ir pirmą Kalėdų dieną išpažinčių mūsų bažnyčioje nebus klausoma.

Gruodžio 28-30 d.

Parapijos jaunimas organizuoja žiemos stovyklą prapijos vaikams nuo 9 iki 13 m. amžiaus. Stovykla vyks gruodžio 28-30 d. Guopstose (Vilniaus r.). Dalyvio auka 30 eurų. Kviečiame registruotis iki gruodžio 21 d.

Kalėdaičiai

Kalėdaičių galima įsigyti bažnyčios raštinėje, paliekant auką bažnyčiai.

Dėl Šv.Mišių laiko sekmadieniais

Sekmadieniais  10.30 val. Šv. Mišios vaikams bus aukojamos nuo rugsėjo mėn. 30 d.

W  NIEDZIELĘ  Msza św. dla dzieci o godz. 17.00  będzie od 30 września.

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: žurnalų Artuma, Kelionė; vaikams Bitutė, maldynėlių Magnificat, Žodis tarp mūsų.