SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Dėl Šv.Mišių laiko

Rugsėjo 23 d. Šv. Mišių nebus.

23 września Mszy św. nie będzie.

Dėl Šv.Mišių laiko sekmadieniais

Sekmadieniais  10.30 val. Šv. Mišios vaikams bus aukojamos nuo rugsėjo mėn. 30 d.

W  NIEDZIELĘ  Msza św. dla dzieci o godz. 17.00  będzie od 30 września.

Rugsėjo 22 d.

Taip pat kviečiame jaunimą nuo 14 iki 35 metų amžiaus registruotis į susitikimą su Popiežiumi Vilniuje katedros aikštėje rugsėjo 22 d. http://www.tiketa.lt

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: žurnalų Artuma, Kelionė; vaikams Bitutė, maldynėlių Magnificat, Žodis tarp mūsų.

Malda ruošiantis Šventojo Tėvo vizitui | Modlitwa w oczekiwaniu na wizytę Ojca Świętego

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.


Módlmy się za naszego papieża Franciszka, niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym, a nam, w oczekiwaniu na jego wizytę, pomógł należycie się przygotować i usłyszeć głoszoną przez niego Dobrą Nowinę wiary, nadziei i miłości.