SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Sekmadienio šv. Mišios vaikams

Sekmadieniais šv. Mišios vaikams aukojamos: 10.30 val. – lietuvių k., 17.00 val. – lenkų k.

"Kryžiaus kelias" ir "Graudūs verksmai" gavėnios metu

Gavėnios penktadieniais kviečiame apmąstyti Jėzaus kančią einant Kryžiaus kelią. Mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelią eisime gavėnios penktadieniais: 16.30 val. – lenkų kalba, 18.00 val. – lietuvių kalba.

Gavėnios sekmadieniais pusvalandį prieš Sumą giedami “Graudūs verksmai”: 11.30 val. – lietuvių k., 13.30 val. – lenkų k.

Išklausymo tarnystė parapijoje

Primename, kad mūsų parapijoje veikia CARITAS programa “Išklausymo tarnystė”. Jūsų laukia apmokyti savanoriai, kurie padės rasti sprendimus Jums rūpimais klausimais. Užklupus sunkumams, nepasilikite vieni, bet kreipkitės į Išklausymo tarnystės savanorius. Juos rasite parapijos namuose kiekvieną antradienį nuo 18.00 val. Atminkite, išeitis visada yra!

Nepalikite savo daiktų be priežiūros

Mūsų bažnyčioje pastebėti vagys, todėl prašome net ir maldos metu išlikti budriems ir nepalikti savo daiktų ant suolo už nugaros.

Dėl Šv. Komunijos priėmimo

  • gali priimti tik pakrikštyti, priėmusieji I-ąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

  • priimti einame susirikiavę į dvi eiles, o priėmus pasisukama į tą pusę, kurioje nėra eilės.

  • priimant Komuniją nereikia pritūtpi, nereikia galvos palenkti į priekį, nereikia iškišti liežuvio. Reikia ramiai stovėti. Kunigui pasakius: „Kristaus Kūnas“ būtina atsakyti: „Amen“. Tuomet pakankamai išsižioti, liežuvį padėjus ant apatinių dantų. Pagal Lietuvos vyskupų nutarimą Lietuvoje Komunija duodama tik į burną.

Kviečiame įsigyti katalikiškos spaudos ir literatūros

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: Artuma, Kelionė, Bitutė, Magnificat, Žodis tarp mūsų.