SEKMADIENIO SKELBIMAI

3lg

Sekmadienio šv. Mišios vaikams

Sekmadieniais šv. Mišios vaikams aukojamos: 10.30 val. – lietuvių k., 17.00 val. – lenkų k.

Kalėdaičiai

Pašventintų kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje paliekant auką bažnyčiai.

Švč. Sakramento adoracija gruodžio 17 d.

Gruodžio 17 d., antradienį, mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, kuri keliauja per visas Lietuvos bažnyčias. Melsimės už pašaukimus. Adoracija vyks nuo 8.00 iki 20.00 val. Visą dieną bus klausoma išpažinčių.

Kino vakaras

Gruodžio 10 d. 18.30 val. kviečiame į kino vakarą CARITAS kavinėje “Agapė” (J. Matulaičio a. 3). Žiūrėsime filmą “Žodis iš S raidės”. Po filmo vyks pokalbis apie savižudybių prevenciją kartu su Jaunimo linijos savanoriais.

Nepalikite savo daiktų be priežiūros

Mūsų bažnyčioje pastebėti vagys, todėl prašome net ir maldos metu išlikti budriems ir nepalikti savo daiktų ant suolo už nugaros.

Dėl Šv. Komunijos priėmimo

  • gali priimti tik pakrikštyti, priėmusieji I-ąją Komuniją, esantys be sunkios nuodėmės, o susituokusieji – gyvenantys Bažnyčios palaimintoje santuokoje.

  • priimti einame susirikiavę į dvi eiles, o priėmus pasisukama į tą pusę, kurioje nėra eilės.

  • priimant Komuniją nereikia pritūtpi, nereikia galvos palenkti į priekį, nereikia iškišti liežuvio. Reikia ramiai stovėti. Kunigui pasakius: „Kristaus Kūnas“ būtina atsakyti: „Amen“. Tuomet pakankamai išsižioti, liežuvį padėjus ant apatinių dantų. Pagal Lietuvos vyskupų nutarimą Lietuvoje Komunija duodama tik į burną.

Kviečiame įsigyti katalikiškos spaudos ir literatūros

Kviečiame pažinti ir gilinti savo tikėjimą – įsigyti katalikiškos literatūros ir spaudos leidinių: Artuma, Kelionė, Bitutė, Magnificat, Žodis tarp mūsų.