LEIDIMAS TUOKTIS UŽ PARAPIJOS RIBŲ

Užpildžius formą reikia siųsti el.paštu: matulaitis.vilnius@gmail.com.

Laiške nurodant savo adresą (Katalikas yra laikomas tos parapijos parapijiečiu, kurios teritorijoje faktiškai gyvena ir ketina ten pasilikti bent tris mėnesius arba jau yra išgyvenęs toje vietoje pilnus tris mėnesius. (Pagal Kanonų teisės kodekso kan. 102)) bei tel.nr.

Leidimas NEBUS IŠDUODAMAS nenurodžius savo tikslaus adreso.

Leidimus galite siųsti nuo pirmadienio iki penktadienio, o atsiimti galėsite nuo kitos savaitės pirmadienio parapijos namų raštinėje (zakristijoje).

NEŽINOTE KURIAI PARAPIJAI PRIKLAUSOTE?

leidimas

Leidimo tuoktis už parapijos ribų forma.