SANTUOKOS SAKRAMENTAS

Norint priimti Santuokos sakramentą būtina žinoti:
  • Sužadėtiniai dėl Santuokos sakramento asmeniškai kreipiasi į tos parapijos kunigą, kurioje planuoja susituokti, likus ne mažiau nei penkiems mėnesiams iki vestuvių.
  • Krikšto liudijimas išduodamas parapijoje, kurioje asmuo krikštytas.
  • Laisvo stovio pažyma išduodama parapijoje, kurioje asmuo krikštytas.
  • Būtini Sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui kursai
  • Norint tuoktis kitoje parapijoje, reikalingas savo parapijos klebono leidimas tuoktis už parapijos ribų.

NEŽINOTE KURIAI PARAPIJAI PRIKLAUSOTE?