REGISTRACIJA Į PASIRUOŠIMĄ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Sutvirtinimas_skelbimas_2017