Akcija "PASNINKO DĖŽĖ"

Gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda. “CARITAS” organizuojama gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ – gera galimybė giliai išgyventi šią patirtį ir dalintis su stokojančiais. Kviečiame į bažnyčioje esančią “Pasninko dėžę” aukoti negendančius maisto produktus nepritekliuje gyvenantiems mūsų parapijiečiams.