"TIKĖJIMO IR ŠVIESOS" BENDRUOMENĖ "GALILĖJOS ŽVEJAI"

„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su protine negalia, jų tėveliai ir atėję draugai.

Ką mes veikiame susitikimuose?

  • Renkamės į šventes, kad kartu išgyventume Dievo Žodį ir švęstume buvimą kartu.
  • Švenčiame draugystę. Jėzus skelbia GerąjąNaujieną silpniesiems. Atsiliepdamiį  Viešpatieskvietimą,giesmėmis, vaidinimais, šokiais,žaidimais, garbiname Jį.Dėkojameir prašome malonių,švenčiame Eucharistiją.
  • Meldžiamės. Jėzus skelbia Gerąją naujieną silpniesiems. Atsiliepdami į Viešpaties kvietimą, giesmėmis garbiname Jį, dėkojame, prašome malonių, švenčiame Eucharistiją.
  • Dalijamės – džiaugsmais,  sunkumais, išgyventu Dievo Žodžiu. Švenčiame gimtadienius, agapę.
  • Ištikimybė. Tarp susitikimų nepamirštame vieni kitų: skambiname, svečiuojamės, keliaujame, stovyklaujame (draugaujame).

Šiuo metu Lietuvoje yra 11 „Tikėjimo ir Šviesos” bendruomenių: 4 Vilniuje, 2 Kaune ir po vieną  Marijampolėje, Panevėžyje, Kretingoje, Klaipėdoje bei Šiauliuose. Kiekviena bendruomenė turi savo atskirą pavadinimą.
Mūsų bendruomenė – „Galilėjos žvejai” – jau 14 – likti metai renkamės Pal. J. Matulaičio parapijos namuose. Taip pat dalyvaujame ir kitų bendruomenių renginiuose.

Dėkojame Dievui, kad mus sukvietė draugėn, kad tarnautume vieni kitiems, augtume meilėje ir švęstume gyvenimą. Taip mes galime jau dabar svečiuotis Dievo Karalystėje!
Kada vyksta susitikimai? kiekvieno mėnesio trečiąjį  sekmadienį  Pal. J. Matulaičio socialiniame centre 13.00 val.

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų veiklą galite skambinti:
Kontaktinis asmuo:
Gretė Kelpšaitė
Tel.:  8 624 25413
„Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių interneto puslapis: www.ts.lcn.lt