SENJORŲ SVETAINĖ

Į šią svetainę kviečiami visi senjorai, norintys prasmingai leisti laiką: kartu melstis, gilinti savo tikėjimą, švęsti šventes, dalintis patirtimi. Šiais metais drauge išgyvename vidinę dvasinę kelionę, apmąstydami Henri J. M. Nouwen knygą „Laukiantys tėvo namai: apie sūnaus palaidūno sugrįžimą“.  Henri Nouwenas perteikė savo išgyvenimus, patirtus skaitant Evangelinį pasakojimą apie sūnų palaidūną ir stebint Rembranto paveikslą ,,Sūnaus palaidūno  sugrįžimas”. Autorius mus įkvepia šioje istorijoje atrasti save.

Susitikimai vyksta I ir II mėnesio antradieniais

12.00 val. parapijos namuose

Kontaktinis asmuo:
Marijona
tel.: 8 616 56017