ROŽINIO MALDOS GRUPĖ

Rožinio maldos grupė “Versmė” – vieta norintiems pradėti savo tikėjimo kelionę. Tai pradžių pradžia visiems, norintiems keliauti maldoje su Dievo Motina Marija apmąstant Jėzaus gyvenimo įvykius.

Rožinio maldoje grupės nariai meldžiasi Marijos intencijomis, už popiežių, kunigus, vienuolius ir vienuoles, už šeimas, negimusius kūdikius, tėvynę bei kitomis intencijomis.

Grupė renkasi:
antradieniais 19 val. Pal. J. Matulaičio socialiniame centre.

Kontaktinis asmuo:
Elena Gaigalienė
Tel. nr. : 8 613 69777