ROŽINIO MALDOS GRUPĖ „VERSMĖ“

ROŽINIO MALDOS GRUPĖ „VERSMĖ“ – vieta norintiems pradėti savo tikėjimo kelionę. Tai  – pradžių pradžia visiems, norintiems keliauti maldoje su Dievo Motina Marija apmąstant Jėzaus gyvenimo įvykius.

Rožinio maldoje grupės nariai meldžiasi Šv. Marijos intencijomis, taip pat už popiežių, kunigus, vienuolius ir vienuoles, šeimas, negimusius kūdikius, tėvynę bei kitomis intencijomis.


Grupė renkasi:
antradieniais 16.45 val. Pal. J. Matulaičio parapijos namų 201 k.

Kontaktinis asmuo:
Elena
Tel.: 8 613 69777