GYVOJO ROŽINIO MALDOS GRUPĖ „VERSMĖ“

Grupės nariai, apmąstydami Jėzaus gyvenimo įvykius, maldoje keliauja su Dievo Motina Marija ir meldžiasi intencijomis už dvasininkiją, pašvęstąjį gyvenimą, šeimas ir taiką pasaulyje.

Kontaktinis asmuo

Elena
tel.: 8 613 69777