PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BŪRELIS

OFSŠv. Pranciškus Asyžietis apie 1221 metus davė pradžią pasauliečių pranciškonų (tretininkų) ordino sąjūdžiui. Šis sąjūdis turėjo apimti žmones, gyvenančius pasaulyje. Iš tretininkų nereikalaujama apleisti gyvenamosios aplinkos, atsisakyti santuokos ir šeimos, visuomeninio darbo. Popiežius Leonas XII trečiąjį pranciškonų ordiną pavadino krikščioniškojo tobulumo mokykla.
„Parašyk, kad laiminu visus savo brolius, kurie dabar yra ordine ir kurie įstos į jį iki pasaulio pabaigos, kad mano palaiminimo ir mano testamento atminimo ženklan visada mylėtumėte vienas kitą, kad visada mylėtumėte ir palaikytumėte mūsų šventąjį neturtą ir visada būtumėte ištikimi ir atsidavę šventosios motinos Bažnyčios dvasininkijai.“

Iš  šv. Pranciškaus „Sienos testamento“

Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio pasauliečių pranciškonų brolijos (tretininkų) susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį Pal. J. Matulaičio socialiniame centre. Jie pradedami Šv. Mišiomis 10.00 val. Pal. J. Matulaičio bažnyčioje. Kviečiami nauji nariai!

  • Kiekvieno mėnesio trečią šeštadienį po 10 val Šv. Mišių organizuojame vidinio gydymo pamaldas parapijiečiams ir vilniečiams.
  • Vasaros laiku pirmais mėnesio penktadieniais dalyvaujame organizuojamuose Vilniaus Kalvarijų kryžiaus keliuose.
  • Organizuojame „Marijos vaikų“ susirinkimus.
  • Lankome kalinius.
  • Rūpinamės elgetaujančiais žmonėmis, dalyvaujame Caritas veikloje, lankome sergančius mūsų brolijos seseris, dalyvaujame „Marijos legiono“ veikloje.

Pal. J. Matulaičio pasauliečių pranciškonų brolijos ministras br.
Petras Šidagis, OFS
El. p.:  psidagis@gmail.com
Mob. tel.:  8 601 36573

Viceministrė ses.
Elena Evarista Gaigalienė, OFS
Mob. tel.: 8 613 69777.

Plačiau apie pranciškonus tretininkus – http://www.ofs.lt