Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio brolija

OFSŠv. Pranciškus Asyžietis apie 1221 metus davė pradžią pasauliečių pranciškonų (tretininkų) ordino sąjūdžiui. Šis sąjūdis turėjo apimti žmones, gyvenančius pasaulyje. Iš tretininkų nereikalaujama apleisti gyvenamosios aplinkos, atsisakyti santuokos ir šeimos, visuomeninio darbo. Popiežius Leonas XII trečiąjį pranciškonų ordiną pavadino krikščioniškojo tobulumo mokykla.
„Parašyk, kad laiminu visus savo brolius, kurie dabar yra ordine ir kurie įstos į jį iki pasaulio pabaigos, kad mano palaiminimo ir mano testamento atminimo ženklan visada mylėtumėte vienas kitą, kad visada mylėtumėte ir palaikytumėte mūsų šventąjį neturtą ir visada būtumėte ištikimi ir atsidavę šventosios motinos Bažnyčios dvasininkijai.“

Iš  šv. Pranciškaus „Sienos testamento“

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio pasauliečių pranciškonų brolijos susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį Pal. J. Matulaičio parapijos namuose, II a. 201 kab. Kviečiami nauji nariai!

  • Kiekvieno mėnesio trečią šeštadienį po 10 val. Šv. Mišių prieš savo susirinkimą kalbame Gailestingumo vainikėlį. Kalbant Jį popiežiaus Pranciškaus sprendimu Lietuvoje suteikiami visuotiniai atlaidai.

  • Vasaros laiku pirmais mėnesio penktadieniais dalyvaujame organizuojamuose Vilniaus Kalvarijų kryžiaus keliuose.

  • Organizuojame „Marijos vaikų“ susirinkimus.

  • Lankome kalinius.

  • Rūpinamės elgetaujančiais žmonėmis, dalyvaujame CARITAS veikloje, lankome sergančius mūsų brolijos narius, dalyvaujame „Marijos legiono“ veikloje.

Kontaktinis asmuo: Eduardas, tel.: 8 684 53101

Plačiau apie pranciškonus tretininkus: http://www.ofs.lt