NAZARETO ŠEIMOS

Jei TAIP, tai NAZARETO ŠEIMŲ JUDĖJIMAS skirtas kaip tik Tau.

nazaretoNazareto šeimų judėjimas oficialiai įteisintas Kauno, Vilniaus ir Telšių vyskupijose. Tai katalikiškomis vertybėmis paremtas asmeninis kelias į Dievo pažinimą. Tai parapijinis judėjimas su tarptautinio judėjimo šaknimis. Panašiai, kaip braškių ūgliai veda savarankiškus vaisius toli atitoldamas nuo motininio kūno, bet visada išlieka tos pačios veislės.

Mes džiaugiamės savo parapijų gyvumu, kenčiame dėl jų šaltumo. Prašome Dievo malonės pasėti šio judėjimo sėklą mūsų parapijose, kad jos gautų judėjimo dvasingumo, kuris semiasi įkvėpimo iš karmelitų dvasingumo, pirmiausia iš Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės „Mažojo kelio“ ir Šv. Maksimilijono Kolbės dvasingumo, iš pamaldumo Dieviškajam Gailestingumui, perteikto per Šv. Faustiną Kovalską, iš Dievo Motinos apsireiškimo Šv. Chuanui Dirgo ir Pal. Jono Pauliaus II pamokymų ir jo asmeninio atsidavimo Marijai.

Kiekvieną mėnesį vyksta susikaupimo dienos Šv. Juozapo parapijoje (Pilaitėje), kartą per 3 mėn. organizuojamos rekolekcijos Šiluvoje, o kartą metuose, vasarą, 10-ties dienų rekolekcijos Tatrų kalnuose, Lenkijoje .

Ateik! Ir pamatysi…koks Viešpats GERAS, kaip smagu melstis ir leisti laiką kasdienybėje su Viešpačiu.

Mūsų parapijoje maldos grupelė renkasi kiekvieną pirmadieniais po vakaro Mišių 19.10 val. Pal. J. Matulaičio socialiniame centre.

Smulkesnė informacija teikiama tel.:
(8-5) 2408441
8 626 58709