NAZARETO ŠEIMOS

nazaretoNazareto šeimų judėjimas yra parapijnis judėjimas su tarptautinio judėjimo šaknimis, katalikiškomis vertybėmis paremtas asmeninis kelias į Dievo pažinimą.  1985  m. įkurtas  Varšuvoje, 2005 m. – Vilniuje.

Dvasingo įkvėpimo semiamės iš karmelitų, pirmiausia, iš Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės „Mažojo kelio“ ir Šv. Maksimilijono Kolbės dvasingumo, iš pamaldumo Dieviškajam Gailestingumui, perteikto per Šv. Faustiną Kovalską, iš Dievo Motinos apsireiškimo Šv. Chuanui Dirgo ir Šv. Jono Pauliaus II mokymų ir jo asmeninio atsidavimo Marijai.

Kiekvienas geras Tavo darbas veikia kitus, pradėk nuo savęs!

Vieną kartą per mėnesį vyksta susikaupimo dienos Šv. Juozapo parapijoje (Pilaitėje), kartą per 3 mėn. organizuojamos rekolekcijos Šiluvoje, o kiekvieną vasarą 10-ties dienų rekolekcijos Tatrų kalnuose, Lenkijoje .

Ateik! Ir pamatysi…koks Viešpats GERAS, kaip smagu melstis ir leisti laiką kasdienybėje su Viešpačiu.

Mūsų parapijoje maldos grupelė renkasi kiekvieną pirmadieniais po vakaro Mišių 19.10 val. Pal. J. Matulaičio socialiniame centre.

Smulkesnė informacija teikiama tel.:
(8-5) 2408441
8 626 58709