PARAPIJOS GLOBĖJAS

Gyvenimo datos

1871 – balandžio 13 dieną gimė Lūginės kaime, netoli Marijampolės. Kai Jurgiui buvo ketveri, neteko tėvo, dar po šešerių metų – ir motinos. Suserga kaulų džiova, kamavusia jį visą gyvenimą.

1889 – mokosi Kielcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, tęsia studijas Petrapilio dvasinėje akademijoje.

1898 – Akademijos koplyčioje įšventinamas kunigu.

1902 – po ketverių metų studijų Friburgo universitete gauna teologijos daktaro laipsnį.

1904 – gydosi Varšuvoje. Angažuojasi socialinėje veikloje: organizuoja socialinius kursus, buria darbininkus į krikščioniškais principais paremtą organizaciją.

1909 – daro vienuolio įžadus, daug dirba atnaujindamas marijonų vienuoliją.

1918 – Kaune konsekruojamas vyskupu ir gruodžio 8 d. atvyksta į politinėse sumaištyse skęstantį Vilnių.

1925 – polonizacijos šalininkų spaudžiamas, pasitraukia iš Vilniaus vyskupo pareigų. Romoje popiežius Pijus XI paskiria arkivyskupu ir siunčia į Lietuvą apaštaliniu vizitatoriumi. Aktyviai rengia Lietuvos bažnytinės provincijos projektą.

1927 – sausio 27 d. miršta Kaune.

1987 – birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II Jurgį Matulaitį paskelbia Palaimintuoju.

Maldos Palaimintąjam Jurgiui Matulaičiui

Palaimintasis Jurgis Matulaitis