PARAPIJOS GLOBĖJAS

Gyvenimo datos

1871– balandžio 13 dieną gimė Lūginės kaime, netoli Marijampolės. Kai Jurgiui buvo ketveri, neteko tėvo, dar po šešerių metų – ir motinos. Suserga kaulų džiova, kamavusia jį visą gyvenimą.

1889– mokosi Kielcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, tęsia studijas Petrapilio dvasinėje akademijoje.

1898 – Akademijos koplyčioje įšventinamas kunigu.

1902– po ketverių metų studijų Friburgo universitete gauna teologijos daktaro laipsnį.

1904– gydosi Varšuvoje. Angažuojasi socialinėje veikloje: organizuoja socialinius kursus, buria darbininkus į krikščioniškais principais paremtą organizaciją.

1909 – daro vienuolio įžadus, daug dirba atnaujindamas marijonų vienuoliją.

1918– Kaune konsekruojamas vyskupu ir gruodžio 8 d. atvyksta į politinėse sumaištyse skęstantį Vilnių.

1925– polonizacijos šalininkų spaudžiamas, pasitraukia iš Vilniaus vyskupo pareigų. Romoje popiežius Pijus XI paskiria arkivyskupu ir siunčia į Lietuvą apaštaliniu vizitatoriumi. Aktyviai rengia Lietuvos bažnytinės provincijos projektą.

1927– sausio 27 d. miršta Kaune.

1987– birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbia Palaimintuoju.

Maldos Palaimintąjam Jurgiui Matulaičiui

jmatulaitis

Palaimintasis Jurgis Matulaitis