KONFRERENCIJA "20 METŲ ANT LYNO: pusiausvyros paieškos socialiniame darbe"

Šiais metais švenčiame VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras veiklos dvidešimtmetį. Reflektuodami savo patirtį atradome, kad socialiniame darbe nuolat ieškome pusiausvyros: tarp asmens ir vaidmens, tarp bendruomeninės ir profesionalios pagalbos, tarp kontrolės ir įgalinimo, tarp rezultato ir proceso. Socialinis darbas – tai dinamiškas, įvairiapusis, tarpasmeninis, todėl šios srities specialistai ir organizacijos dažnai turi balansuoti tarp skirtingų požiūrių, lūkesčių, užsakymų.

Tad kviečiame ir Jus – socialinio darbo praktikus (-es), socialinių paslaugų ir socialinės politikos tarnautojus (-as), projektų vadovus (-es), mokslo įstaigų darbuotojus (-es) bei vusus (-as), besidominčius (-ias) socialiniu darbu – trumpam stabtelėti ir kartu gilintis į šias temas, kelti klausimus, ieškoti atsakymų ir impulsų kasdieniam veikimui.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.30 – Pasitikimo kava, dalyvių registracija

10.00 – Sveikinimas ir įvadas į konferenciją

10.15 – “Moderni Bažnyčios socialinė veikla – ar beaktualus šventųjų liudijimas?”. Linas Kukuraitis, Pal. J. Matulaičios socialinio centro steigėjas.

11.00 – “Nepakeliamas nepilnamečių būties lengvumas”. Dr. Gintautas Sakalauskas, Pal. J. Matulaičios socialinio centro steigėjas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas.

11.45 – Kavos pertrauka.

12.15 – “Kontroliuoti nekontroliuojamą” – lietuviškojo socialinio darbo mission impossible. Dr. Birutė Švedaitė – Sakalauskė, Pal. J. Matulaičios socialinio centro steigėja, Vilniaus universiteto bendruomenės reikalų prorektorė.

13.00 – Diskusija “Kieno rankose galia socialiniame darbe?” Dalyvauja: Aistė Adomavičienė, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė. Dainiu Meižys, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto Vaikų gerovės ir saugomo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra ekspertas. Dr. Jolita Buzaitytė – Kašalynienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė. Tomas Kurapkaitis, Pal. J. Matulaičios socialinio centro steigėjas.

13.45 – Šventinis tortas, kava ir pokalbiai.

Kviečiame užsiregistruoti iki sausio 14 d. čia http://bit.ly/36nvuXR