ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ GRUPĖ "ŠVIESA"

Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio, o išsilaiko iš savo pačių įnašų. Draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.

Pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Atviri susitikimai vyksta kiekvieną pirmadienį 19.00 val. Pal. J. Matulaičio parapijos namuose. 

Laukiame visų, kam aktuali alkoholizmo problema ir galimas jos sprendimo būdas.

Tel.: 8 645 15836, el. p.: grupesviesa@gmail.com