Jaunimo KRYŽIAUS KELIAS

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas – VAKARINIAI KATALIKAI – organizavo Kryžiaus kelią jaunimui. Džiaugiamės, kad galėjome atrasti kiek kitokį Kryžiaus kelią, kuomet galėjome sustoti nuo nuolatinio bėgimo kasdienybėje ir apmąstyti Kristaus kančią su mūsų parapijos jaunimo parašytais mąstymais bei įvairiomis giesmėmis. Galėjome atnešti savo šių dienų kančias ir skausmus prie Kryžiaus ir palikti visa Dievui.

Kryžiaus kelio pabaigoje skambėjo šie žodžiai: “Dėkojam, Jėzau, Tau už šį kryžiaus kelią. Dėkojame už sustiprinimą, už gydymą ir padrąsinimą eiti kasdien su Tavimi per gyvenimą ir nešti savo kryžių iki galo, iki pergalės mūsų gyvenimo Golgotoje ir iki prisikėlimo aušros Amžinybėje.” (Iš jaunimo paruoštų mąstymų Kryžiaus keliui).

Padrąsinti imame savo kryžių ir keliaujame link pergalės, Amžinybės link. Prisimename ir Kristaus kančią ir laukiame Prisikėlimo džiaugsmo.

Jaunime! Kiekvieną sekmadienį kviečiame prisijungti:

18:30 šv. Mišios jaunimui

po šv Mišių: jaunimo – Vakarinių katalikų – susitikimas.

Daugiau informacijos apie jaunimo veiklą Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijoje – Facebook paskyroje @matulaiciojaunimas