PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS JAUNIMO ĮVYKIAI

2014 metų sutikimas parapijoje

Žiemos stovyka 2013 m.

Parapijos jaunimo gavėnios rekolekcijos

2013 metų susitikimas parapijoje

Žiemos stovykla 2012 m.

Advento vakaras 2012 m.

Lankėme parapijos mokyklas 2012-01-09

Parapijos jaunimas Pasaulio Jaunimo Dienose Madride 2011 m.

Parapijos jaunimas ruošia Alfa kursą 2010-10-14

Vaikų vasaros stovykla 2010-08-03