PAL.JURGIO MATULAIČIO JAUNIMO NUOTRAUKŲ GALERIJA

Parapijos jaunimo gavėnios rekolekcijos

2013 metų susitikimas parapijoje

Žiemos stovykla 2012 m.

Adventinis vakaras 2012 m.

Kairos 2012.04

Madridas 2011 m.