APIE PARAPIJĄ

Svarbiausios datos:  

1988m. lapkričio 14d. Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius įsteigia naująją palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją, apimsiančią naujuosius miesto rajonus (Viršuliškes, Justiniškes, Pašilaičius ir Šeškinės dalį).

1990m. rugpjūčio 16d. pirmą kartą atkurtoje Lietuvos Respublikoje pradedami statyti parapijos namai ir koplyčia.

1991m. liepos 12d. pašventinama parapijos namų koplyčia.

1991m. prasideda bažnyčios statyba.

1996m. gruodžio 22d. aukojamos pirmosios Mišios naujojoje bažnyčioje.

2005 m. gruodžio 16 d. konsekruojamas naujasis bažnyčios altorius.

Parapijos teritorijoje gyvena apie 93.000 gyventojų, iš kurių apie 61.000 yra katalikai. Sekmadienio ir šventadienio šv. Mišiose dalyvauja apie 4.500 – 5.000 žmonių.

Išsamiai apie parapijos įkūrimą – kun. Aušvydo Belicko straipsnyje “Parapijos gimimas”: