PARAPIJOS DVASININKAI


Justinas Aleknavičius

Klebonas kunigas teologijos lic.

Tel.: 8 612 51778


Albert Bortiak

Vikaras kunigas

Kęstutis Dailydė

Rezidentas kunigas teol. m. dr.

El. p.: k_dailyde@yahoo.com

Viktor Kudriašov

Vikaras kunigas relig. m. mgr.

Marius Žitkauskas

Vikaras kunigas relig. m. mgr.

Arūnas Kalpakovas

diakonas