DĖMESIO! DĖL KORONAVIRUSO STABDOMOS KATECHEZĖS ASMENIMS, BESIRUOŠIANTIEMS SAKRAMENTAMS

Brangūs tikintieji, gerb. tėveliai, mieli vaikai ir jaunime,

Susidarius ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso plitimo ir imantis prevencinių priemonių bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl ugdymo proceso stabdymo, nuo 2020 03 13 iki 2020 03 27 Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijoje yra stabdomos katechezės vaikams, jaunimui ir suaugusiems, kurie ruošiasi Krikšto, Sutvirtinimo, Eucharistijos ir Atgailos sakramentų priėmimui. Nurodytu laikotarpiu užsiėmimų – katechezių parapijoje nebus, esant būtinybei planuosime mokyti nuotoliniu būdu.

 

Parapijos klebonas

Kun. Justinas Aleknavičius