Dėl katechezių vaikams, besiruošiantiems Eucharistijos ir Atgailos sakramentams

Mieli tėveliai,

Kol Lietuvoje yra paskelbtas karantinas ir vaikai negali eiti į mokyklą, parapijoje taip pat nevyks susitikimai, kurių metu vaikai ruoštųsi Eucharistijos ir Atgailos sakramentų priėmimui. Kad nenutrūktų vaikų religinio ugdymo procesas, nuo šios savaitės pasiruošimas šių sakramentų priėmimui vyks nuotoliniu būdu. Kiekvieną savaitę vaikai gaus užduotis į Jūsų el. paštą, kurį nurodėte rudenį registracijos metu pildydami prašymą – anketą. Labai prašome Jūsų padėti savo vaikams tęsti pasiruošimą namuose.

Karantino metu bažnyčioje neleidžiamos viešos Šv. Mišios, todėl negalime susitikti su vaikais sekmadieniais. Pasiruošimui yra būtina išmokti ir sąmoningai dalyvauti Šv. Mišių aukoje. Todėl, kaip ir visi tikintieji, taip ir Jūs, kartu su savo vaikais turite toliau švęsti sekmadienį ir dalyvauti Šv. Mišiose nuotoliniu būdu. Karantino metu galima Šv. Mišias stebėti ir jose dalyvauti klausantis radijo, internetinėje erdvėje arba per televiziją. Primenu, kad kiekvieną sekmadienį 12.30 per LRT Plius kanalą bus transliuojamos Šv. Mišios karantino metu. Labai kviečiu tuo metu ir dalyvauti jose. Svarbu, kad vaikai ne tik girdėtų, bet ir matytų, kas vyksta Šv. Mišiose. Reikia jose pilnai dalyvauti: turėti su savimi maldynėlį ir melstis nuo pradžių iki pabaigos, nepatingėti reikiamu laiku atsistoti, atsiklaupti ar atsisėsti. Tuo metu neužsiimti jokiais pašaliniais dalykais: nežaisti ir nekalbėti telefonu, neužsiimti dulkių valymu ir t.t. Kaip bažnyčioje, taip ir namuose, sutelkti visą dėmesį į apeigas bei Dievo Žodžio klausymą.

Dabar viskas priklauso tik nuo Jūsų, ar vaikai sėkmingai užbaigs pasiruošimą šiais mokslo metais.

Linkiu tikrai pasistengti ir nepasižiūrėti į visa tai pro pirštus.

Kartokite su vaikais visa tai, kas jau buvo išmokta, klausykite katechetų, drąsiai klauskite, išmokite tai, kas bus užduota ir tai, ko dar iki dabar vaikai neišmoko.

Maldoje
Klebonas kun. Justinas Aleknavičius