Dėl katechezių jaunimui ir suaugusiems, besiruošiantiems Krikšto, Sutvirtinimo, Eucharistijos ir Atgailos sakramentams

Brangūs Tikintieji,

Kol Lietuvoje yra paskelbtas karantinas, parapijoje taip pat nevyks susitikimai, kurių metu ruošiamės Krikšto, Sutvirtinimo, Eucharistijos ir Atgailos sakramentų priėmimui. Kad nenutruktų tikėjimo gilinimo kelionė, nuo kovo 30 dienos pasiruošimas šių sakramentų priėmimui vyks/tęsis nuotoliniu būdu.

Karantino metu bažnyčioje neleidžiamos viešos Šv. Mišios nei kitos viešos pamaldos, todėl negalime susitikti ir sekmadieniais. Tikėjimo kelionėje yra labai svarbu nepaliauti maitintis Dievo Žodžiu bei kitomis Jo mums teikiamomis malonėmis. Todėl kviečiu neapleisti Dievo Žodžio skaitymo, klausymo bei jo apmąstymo. Būdami namuose skirkime specialų laiką tam.  Kartu su visais tikinčiaisiais švęskite sekmadienį dalyvaudami Šv. Mišiose nuotoliniu būdu. Karantino metu galima Šv. Mišias stebėti ir jose dalyvauti klausantis radijo, internetinėje erdvėje arba per televiziją. Primenu, kad karantino metu kiekvieną sekmadienį 12.30 per LRT Plius kanalą bus transliuojamos Šv. Mišios. Labai kviečiu tuo metu dalyvauti jose. Pasistenkite būti Šv. Mišių dalyviais, o ne tik stebėtojais patogiai įsitaisiusiais minkštame krėsle. Šv. Mišių transliacijos metu neužsiimkite jokiais pašaliniais dalykais, pvz.: palikite telefoną kitame kambaryje (prieš tai išjungę skambučio garsą), nesineškite jokių valgių ir gėrimų…  Kaip bažnyčioje, taip ir namuose, sutelkite visą dėmesį į apeigas bei Dievo Žodžio klausymą.

Linkiu tikrai pasistengti ir nepraleisti progos pagilinti savo tikėjimą.

Maldoje
Parapijos klebonas kun. Justinas Aleknavičius