PAL. JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOJE VYKO VEIKLŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

Sekmadienį, spalio 2d., parapijos animatoriai žvalgėsi į dangų ir sprendė,kur organizuoti Pal. Jurgio Matulaičio parapijos veiklų atidarymo šventę. Neilgai trukus dangus prasigiedrijo.Sukruto, sujudo visos pajėgos, prie bažnyčios centrinio įėjimo buvo išrikiuoti stalai ir suolai,paruoštas įgarsinimas.Pats laikas eiti į šv.Mišias.Joms prasidėjus,kunigas Vitas gausiai visus šlakstė šventintu vandeniu, po vasaros atsigavęs choras skambiai giedojo giesmes. Liturgiją papuošė atnašų metu nešamas duonos kepalas, kuriuo po šv. Mišių vaišinosi visi šventės dalyviai. Šių metų šventė sutapo su naujo kunigo Kęstučio Dailydės ir diakono Renato Švenčionio paskyrimu į mūsų parapiją. Juos parapiječių vardu gražiai pasveikino Sabina. Po Mišių daug parapiječių susirinko prie stalų. Parapijos klebonas Valdas Girdžiušas palaimino duonos kepalą ir kitas gėrybes, visi laužė duoną ir dalinosi vieni su kitais. Visi pasijutome vienos Kristaus šeimos nariais. Vaišių metu parapijos referentė Rima kalbino grupelių ir veiklų vadovus, kurie kvietė prisijungti ir dalyvauti renginiuose bei užsiėmimuose. Žmonės domėjosi, klausinėjo, išsakė savo lūkesčius. Visiems užteko arbatos, pyragų ir geros nuotaikos. Gerasis mūsų dangiškasis Tėvas nepašykštėjo skaisčios saulės ir kitų malonės dovanų. Jam talkino mūsų parapijos globėjas Pal. Jurgis Matulaitis. Pasikliaukime Jo užtarimu ir savo gyvenimu liudykime šūkį ,,Nugalėk blogį gerumu“!

Marijona, animatorė, Senjorų svetainės vadovė
2016 10 02

Renginio akimirkos