PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOJE PAMINĖTAS TIKYBOS MOKYMO 20-METIS

2011 m. spalio 10 dieną Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje minėjome tikybos mokymo 20-metį. Ta proga buvo sukviesti visi tikybos mokytojai, dirbę ir dabar besidarbuojantys mūsų parapijos mokyklose. Mokytojai kartu su parapijos bendruomene šventę pradėjo Rožinio malda, taip dėkodami už Mergelės Marijos globą, paguodą ir viltį atliekant savo misiją bei pavesdami savo naujuosius darbus, mintis, užmojus.

12 val. Šv. Mišiose kun. Gintaras Černius kvietė visus prisiminti savo tikybos mokytojus, dėkojo mūsų parapijoje dirbusiems ir tebedirbantiems tikybos mokytojams bei kvietė melstis už juos. Šv. Mišiose aidėjo nuostabios giesmės, kuriomis mus džiugino jungtinis lietuvių ir lenkų vaikų choras bei šlovinimo grupė. Tikybos mokytojai su mokiniais nešė atnašas, kuriomis išreiškė savo trapumą, didžiulę pagarbą bei dėkingumą Didžiajam Mokytojui, Amžinajam Šaltiniui, Neišsenkančiai Versmei. Džiugu, kad kartu su mokytojais maldomis jungėsi didelė dalis parapijiečių, neabejingų tikėjimo skleidimui.

Po Šventųjų Mišių tikybos mokytojai sugužėjo į parapijos kavinukę, kur dalinosi savo patirtimi apie dabartį, peržvelgė jau nuveiktus darbus ir aptarinėjo ateities planus. Susitikime skambėjo rami krikščioniška muzika, aidėjo nuostabos šūksniai, žiūrint nuotraukas iš įvairių renginių ir kelionių, o susitikimą vainikavo giesmė „Viešpats pakrantėj stovėjo“.

Nuoširdžiai dėkojame parapijos administratoriui kun. Gintarui, kuris nuolat rūpinasi ir globoja tikybos mokytojus, renginio vedėjams bei visiems, prisidėjusiems prie nuostabios 20-mečio šventės.

TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILĖS BESIDARBUOJANT VIEŠPATIE VYNUOGYNE!