PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS ŠVENTOSIOS DVASIOS IKONĖLĖ

sv.seimaVasario 14 – tą, kai visas pasaulis įvairiausiais būdais šventė Šv. Valentino dieną, mes, bažnyčios tikintieji, taip pat meldėmės ir prašėme Šv. Valentino užtarimo mūsų ir viso pasaulio šeimoms. Buvo džiugu matyti spindinčias sutuoktinių akis, kai jie vėl atnaujino savo santuokos įžadus, vėl prisiekė Dievui ir vienas kitam savo meile bei ištikimybe.

Šv. Mišių metu kun. Mozė pašventino nuostabią Šventosios Šeimos ikoną. Ji dabar keliauja per mūsų parapijos šeimas nešdama meilę ir santarvę jų namams.

Tad raginame visus norinčius pasikviesti savaitėlei šią ikoną į savo namus, kad būdami kartu su ja maldoje, patirtumėte Šventosios Šeimos ramybę ir džiaugsmą.

Registracija zakristijoje.

Šeima, kuri jau turėjo savo namuose Šventosios Šeimos ikoną, dalijasi savo liudijimu:

“Kai po vasario 14-osios šventės, iš bažnyčios su vyru parsinešėme Ikoną į namus, pastatėme svetainėje ant didžiojo stalo. Mūsų trimetė atsisėdo priešais, apžiūrėjo ir paprašė: „Mamyte, pasimelskim.” Ir mudvi pasikalbėjom su Ikona ir apie ją.

Namuose mes turime ir daugiau ikonų, tiesa, ne tokių didelių kaip ši, bet jos nuolat žiūri į mus, kad jų jau nebepastebim. Ši Šv. Šeimos ikona, naujai atėjusi didelė, kasdien praeinant nuolat pakviesdavo pasukti į ją žvilgsnį ir susimąstyti.

Kartais prie Ikonos melsdavomės visa šeima, o kartais, vaikus suguldę, susėsdavome dviese su vyru. Vieną vakarą išvis nesimeldėm. Buvau labai pavargusi ir supykusi ant vyro. Kitą dieną pyktis dar labiau virė. Bet nieko nesakiau, tik paprašiau kartu pasimelsti. Ir atlėgo. Paskui su vyru pasikalbėjom.

Kai vyresnė dukra kažkelintą sykį negražiai pasielgė su mažesniąja, neturėjau žodžių, todėl čia labai vietoje prisiminiau Ikoną ir visą problemą sugalvojai perduoti Jai. Už rankos nuvedžiau mergaitę prie Ikonos, pasodinau: – Dabar, – sakiau, – viską pasakyk Šv.Šeimai ir paprašyk, kad pamokytų elgtis išmintingai.

Nežinau, ką ji sakė, buvau palikusi vieną, bet paskutinį vakarą, atsisveikindama su Ikona, prisipažino, jog geras dalykas tokia Ikona, padeda stengtis būti geresnei.

Mama Inesa