SUSITIKIMAS PARAPIJOJE 2014

2013-ųjų sutikimas parapijoje įkvėpė jaunimą Naujųjų metų pradžios šventimą su bendruomene paversti tradicija. Tad ir 2014 metus jaunimas kvietė sutikti drauge Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Tik šį kartą pagrindine šventės dalimi tapo Švč. Sakramento adoracija ir Šv. Mišios.

Šventė prasidėjo 22:00 Švč. Sakramento adoracija. Aplink jau buvo girdėti fejerverkų sproginėjimas, tačiau bažnyčioje skambėjo šlovinimo giesmės ir tyli malda žvelgiant į Jėzų. Po kelių giesmių ir laiko asmeninei maldai tylomis, atėję žmonės buvo pakviesti išsakyti savo dėkojimus bei maldavimus ir uždegti žvakelę esančią ant laiptų prieš altorių. Taip bažnyčia prisipildė šviesos ir padėkos žodžių. Šis laikas kvietė prisiminti visą tai, ką Viešpats padovanojo kiekvienam iš mūsų per pastaruosius metus.

Po to, bendryste džiaugėmės Šv. Mišiose, kurias aukojo mūsų parapijos vikaras kun. Mozė Mitkevičius bei ištikimas parapijos draugas, kunigų seminarijos rektorius, kun. Žydrūnas Vabuolas. Liturgiją giesmėmis papuošė parapijos jaunimo šlovinimo grupelė, kuriai vadovavo Guoda Končiūtė. Šv. Mišių pabaigoje žmonėms buvo išdalintos bengališkosios ugnelės, kurias vieni nuo kitų užsidegę sveikinome su Naujaisiais metais. Žmonių gausa nustebino visus! O nuostabiausia buvo jausti vienybę su parapijiečiais! Žmonės bažnyčioje liko iki 2h nakties: kalbėjosi, dalinosi, vaišinosi ir džiaugėsi buvimu čia ir dabar.

Vėliau, visi užsiregistravę pasilikti nakčiai, buvo pakviesti į socialinio centro patalpas. Ten 13 ištvermingiausių jaunuolių dalinosi savo patirtimi, žaidė stalo futbolą, klausė muzikos ir žaidė įvairius žaidimus.

Paprastumas, vienybė ir Dievo artuma – tai trys dalykai, kuriais galima būtų apibūdinti Naujųjų metų šventę, kurią sukūrė parapijos jaunimas. Ši šventė įkvėpė ir suteikė jėgų! Ir parodė kaip gera būti bendruomenėje ir džiaugtis vienybe pradedant Šeimos metus!

Jaunimo referentė Rima