SUSITIKIMAS "AŠ VYNMEDIS, O JŪS - MANO ŠAKELĖS"

2015 m. vasario 28d. mūsų bendruomenės animatoriai sukvietė  parapijos veiklų susitikimą tema ’’Aš vynmedis, o jūs – jo šakelės”. Jo tikslas buvo pasidalinti mintimis apie mūsų  bendruomenės grupelių darbus ir ieškoti tarpusavio sąlyčio taškų.

Renginys prasidėjo Šventomis Mišiomis. Jas aukojo kun. Vitalijus. Mišių metu šlovinome ir garbinome Dievą už suteiktas malones ir galimybes sukurti tiek daug veikos grupelių, kurios dabar aktyviai veikia mūsų bendruomenėje. Džiaugsmingai dėkojome už palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kuris globoja ir skatina mūsų veiklas, kuris, pats globodamas vargšus , padeda juos globoti ir mums. Prašėme Viešpaties pagalbos , kad niekada nebūtume abejingi kitų skausmui ir vargui ,bet skubėtume padėti tiems, kuriems labiausiai reikalinga mūsų pagalba.

Po Šv. Mišių susirinkome parapijos namų salėje. Kartu su kun. Vitalijumi, kun. Jonu ir klebonu Valdu jaukiame ratelyje kiekvienas prisistatėme, išsakėme savo lūkesčius ir troškimus. Kiek pamąstę, bandėme suvokti savo vietą bažnyčioje, kaip vynmedyje. Dauguma mūsų susitapatino su vynmedžio lapeliais, žaliuojančiais ant šakelių, kurios ,maitindamosi vynmedžio syvais, duoda vaisių.

Pas mus svečiavosi labai mielas svečias – kun. Antanas Saulaitis, didelę savo gyvenimo dalį kūręs lietuvių bendruomenes užsienyje. Su didele meile ir džiaugsmu prisiminė mūsų bendruomenės ištakas, socialinį darbą su pačiais silpniausiais, kuris prasidėjo nuo pat bažnyčios įsikūrimo. Paskui Tėvas Antanas dalijosi su mumis  savo ilgamete patirtimi. Miela ir labai įdomu  buvo klausyti gerb. kunigo pasakojimų apie lietuvių bendruomenių formavimąsi bei tradicijas Jungtinėse Valstijose, Brazilijoje, Čikagoje, Bostone, Vokietijoje. Nuoširdžiai padėkoję svečiui ,kartu su savo kunigais pradėjome mąstyti, ką ir kaip galėtume pritaikyti savo parapijoje. Kilo daugybė naujų minčių ir pasiūlymų. Labai gerai juos apsvarstę, supratome, kad ne viską galime pritaikyti savo bažnyčios gyvenime. Nusprendėme, kad skirsime daugiau laiko bendrai maldai prieš Šv. Mišias bažnyčioje, bandysime užmegzti draugiškus ryšius su Linkmenų parapija, ruošime sekmadienio mokyklėlę vaikams po Pirmosios Komunijos, darysime bendrus renginius važiuojant į atlaidus Marijampolėje ir kt. Pasiskirstėme įsipareigojimais. Taip pat būtina tvarkyti ir bažnyčios aplinką. Tam rengsime talkas.

Pabaigoje visi pasidžiaugėme tuo, kad daugiau susipažinome vieni su kitais, su mūsų kunigais, o jie – su mumis. Pajutome, jog visi mylime savo bažnyčią, norime tobulinti  gražią  jos  šeimą – bendruomenę. Tai buvo tiktai pirmas toks susiėjimas, bet, be abejonės,  ne paskutinis. Telaimina Viešpats mūsų gražius pasiryžimus ir ketinimus.