PAL.JURGIO MATULAIČIO BAŽNYČIOS STOGO REMONTAS

Prieš kurį laiką parapijos kunigai kreipėsi į parapijiečius ir bažnyčios lankytojus, pranešdami, kad šią vasarą būtina atlikti neatidėliotinus bažnyčios stogo remonto darbus.

Džiugu, kad žmonės supratingai atsiliepė į šį prašymą ir dosniai aukojo šiems darbams. Tai rodo, kad aukotojai rūpinasi savo bažnyčia, nes tai yra jų bendruomenės turtas, o kartu ir Dievo namai mūsų pasaulyje, mūsų mieste ir parapijoje.

Dabar norime nuoširdžiai padėkoti visiems aukojusiems didesnes ir mažesnes aukas, nes kiekviena iš jų prisidėjo prie bažnyčios pastato išsaugojimo.

Liepos viduryje jau prasidėjo bažnyčios stogo remonto darbai. Čia įdedame keletą nuotraukų, kad matytumėte, kaip vyksta darbai.