PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS SENJORŲ SVETAINĖS ŠVENTĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENAI

2013 m. kovo 6 d.  parapijos namuose vėl įvyko „Senjorų svetainės“ susitikimas. Šventėme Kovo 11 – tosios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Į šventiškai papuoštą parapijos namų salę susirinko daug žmonių. Šventę pradėjo kun. Mozė Mitkevičius. Sukalbėjome Gailestingumo Vainikėlį. Po maldos šventės vedančiosios Marijona Žitkauskienė ir Vilma Statkienė kalbėjo apie Lietuvos žmonių laisvės kelią, deklamavo eiles. Visi dalyviai sugiedojo Lietuvos himną, giesmes Marijai, „Lietuva brangi“. Prisiminėme tremtį ir partizanų sukurtas dainas. Gražiai į šventę įsijungė senjorės Petronėlė Brazauskienė ir Živilė Dainienė. Petronėlė sukūrė visą šventės scenarijų, o Živilė vedė visas giesmes ir dainas. Senjoras Vytautas Slėnys pakvietė visus įsijungti į Blaivytės Sąjūdį.

Susikibę rankomis dainavome dainą „Žemėj Lietuvos“ ir dar ilgai nesiskirstėme, vaišinomės parapijos namų kavinėje „Agapė“.

„Senjorų svetainės“ vardu sveikiname visus parapijiečius su Kovo 11 –tosios švente ir kviečiame į mūsų susitikimus.

Marijona Žitkauskienė