SENJORŲ SVETAINĖS" LANKYTOJŲ IŠVYKA Į ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO PARAPIJĄ

2013 m. vasario 6 d. parapijos kavinėje „Agapė“ savo veiklą pradėjo „Senjorų svetainė“. Kavinė vos sutalpino senjorus ir senjores, susirinkusius į pirmąjį susitikimą, kurį suorganizavo parapijos vikaras Mozė Mitkevičius ir savanorės: Vilma Statkiene bei Marijona Žitkauskiene.

Susitikimą pradėjo kun. Mozė bendra malda: Gailestingumo Vainikėliu ir Litanija. Knygeles su sesers Faustinos maldomis ir Jėzaus paveikslėlius padovanojo parapijos administratorius kun. Gintaras Černius. Po maldos kiekvienas dalyvis užpildė “svetainės“ svečio kortelę, kurią pristatydami trumpai papasakojo apie save, savo pomėgius ir lūkesčius. Prisistatymo metu visi vaišinomės arbata ir pyragais. Kokia gi šventė be vaišių!

Vasario 13 d. Pelenų trečiadienį senjorai susirinko parapijos namų salėje.  Šį kartą vaišinomės pasninko valgiais: duona ir vandeniu. Pradžioje sukalbėjome Gailestingumo Vainikėlį, o po to kun. Mozė labai išsamiai papasakojo kaip Gavėnios laikotarpis susijęs su Šv. Raštu ir Bažnyčios tradicija. Išgirdome, ką reiškia iš tikrųjų pasninkauti ir kaip tą pasninką panaudoti artimo meilės darbams. Susitikimas baigėsi diskusija. Keletas nuotraukų iš šio susitikimo čia>>

„Senjorų svetainės“ susitikimai vyks kiekvieną trečiadienį. Tikimės, kad jie visada bus įdomūs ir naudingi visiems mums.

Vasario 20 d. vykome į Bažnytinio paveldo muziejų, kur mus mielai sutiko priimti muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė.

 

Marijona Žitkauskienė

Išvykos akimirkos